Šta je sve prošla država uspjela da zaštiti?

Uspjeli smo pronaći listu prirodnih rijetkosti koje je uspjela da zaštiti prošla država. U kakvom su stanju danas?


 

Pregled zaštićenih objekata prirode u BiH

 

Bosna i Hercegovina po prirodno-geografskom položaju obuhvata sve tri naše regije: dio Prelazne zone, Planinsku regiju i dio Panonske nizije. Upravo ovaj njen geografski položaj uslovio je raznolikost pejsaža i prirodnih ljepota koje se skladno smjenjuju, idući od sjevera, od prostranih nizina i brežuljaka, pa preko visokih vrhova i lanaca Dinarskog sistema do Jadranskog mora.

Zato nije ni čudo što je ovo područje daleko poznato po bogatstvu prirodnih fenomena i prirodnih ljepota. Unutar tih oblasti priroda je stvorila i dala specifičan izgled, osebujne i zanimljive oblike i pejsaže i svaka od njih posjeduje nešto karakteristično, nešto novo, po čemu se međusobno razlikuju.

Iako je Bosna i Hercegovina bogata prirodnim ljepotama i interesantnim objektima prirode, ipak se ta prirodna bogatstva moraju čuvati i štititi. U tom smislu, na osnovu ranijeg Zakona o zaštiti prirode («Službeni list SR BiH» broj: 4/65, od 5. februara 1965. godine), proglašeni su i stavljeni mnogi objekti prirode pod zaštitu, kao rijetkosti i ljepote od mnogostrukog značaja.

Prema klasifikaciji objekata prirode koja se nalazi u citiranom Zakonu, svrstani su svi do danas zaštićeni objekti prirode po sljedećim grupama i kategorijama: STROGI PRIRODNI REZERVATI, UPRAVLJANI PRIRODNI REZERVATI, NACIONALNI PARKOVI, SPECIJALNI REZERVATI (geografski, botanički, ornitološki), REZERVATI PRIRODNIH PREDJELA, POJEDINAČNE BILJNE VRSTE, POJEDINAČNE ŽIVOTINJSKE VRSTE, SPOMENICI PRIRODE (geološki, geomorfološki, paleontološki, pojedinačna stabla, skupine stabala, drvoredi), MEMORIJALNI SPOMENICI PRIRODE i dr.

Važno je napomenuti da su u ovom pregledu obuhvaćeni samo dosad registrirani objekti prirode, a daljim istraživanjima će se dopunjavati. Kako ovaj pregled ne bi ostao poznat samo užem krugu stručnjaka, osjećala se potreba da se s njime upozna i naša šira javnost. Imajući u vidu da već afirmirani časopis «Biološki list» dopire u ruke brojnih učenika, profesora, nastavnika i učitelja, a preko raznih biblioteka i u ruke velikog broja ljubitelja prirode, smatramo da će ovaj prilog dobro poslužiti efikasnijoj zaštiti objekata prirode na samom terenu.

I. STROGI PRIRODNI REZERVATI

 1. Prašuma Perućica u sklopu Nacionalnog parka Sutjeska

 2. Prašuma Lom na planini Klekovači kod Bosanskog Petrovca

 3. Prašuma Janj kod Šipova

 4. Prašuma Žuča-Ribnica, Ribnica kod Kaknja

 5. Prašuma Plješevica na planini Plješevici kod Bihaća.

II. UPRAVLJANI PRIRODNI REZERVATI

 1. Šumski rezervat Omar iznad Skender Vakufa

 2. Šumsko područje Bukov Do kod Ljubinja

 3. Šumsko područje Masna Luka na Čvrsnici planini

III. NACIONALNI PARKOVI

 1. Sutjeska sa sjedištem u Tjentištu

 2. Kozara sa sjedištem u Prijedoru

IV. SPECIJALNI REZERVATI

a) geološki

 1. Pećina Vjetrenica u Zavali - Popovo Polje

 2. Bijambarska pećina kod Krivajevića - Ilijaš

 3. Pećina Hrustovača u Vrhpolju kod Sanskog Mosta

 4. Pećina Banja Stijena u Banja Stijeni kod Rogatice

 5. Zemljane piramide kod Miljevine-Foča

 6. Pećina Lednica u Resanovcima kod Bosanskog Grahova

b) botanički
 1. Tresetno područje na Zvijezdi planini kod Vareša sa rijetkim biljkama

 2. Tresetište sa maljavom brezom kod Han Krama – Han Pijesak

 3. Tresetište Đilda na Zvijezdi planini kod Vareša

 4. Dolomitično područje Vrtaljica kod Konjica

 5. Mediteranetum u Neum Kleku

 6. Pančićeva omorika na sljedećim lokalitetima:

Gornja Brštanica - Višegrad

Cerova Ravan selo Klašnik Rakovac - Višegrad

Tovarnica – Višegrad

Štule Karaule – Višegrad

Božurevac – Višegrad

Veliki Stolac – Višegrad

Gostilja – Višegrad

Mehra, Sjemeć pl. – Rogatica

Goli Vrh, Vratar – Rogatica

Panjak, Javor – Rogatica

Novo Brdo, Tesla pl. – Rogatica

Strugovi, Luke – Srebrenica

Tisovljak – Vlasenica

Viogor-Šahdani – Čajniče

Sokolina, Radomišlja pl. – Foča

Pliština-Igrišnik – Srebrenica

c) ornitološki
 1. Hutovo Blato kod Čapljine

 2. Jezero Bardača kod Srbca

V. REZERVATI PRIRODNIH PREDJELA

 1. Trebević planina iznad Sarajeva

 2. Jahorina planina kod Pala

 3. Suvajsko međugorje kod Bosanske Krupe

 4. Kanjon Neretve od Jablanice do Drežnice

 5. Kanjon Rakitnice između planina Bjelašnice i Visočice

 6. Kanjon Vrbasa od Jajca do Banja Luke

 7. Klisura Ujča kod Kladnja

 8. Klisura Čude kod Olova

 9. Klisura Miljacke od Pala do Kozije Ćuprije – Sarajevo

 10. Klisura rijeke Janj – Otoka kod Šipova

 11. Vrelo Bune u Blagaju kod Mostara

 12. Predjel Bašajkovac iznad Livna

 13. Predjel Kruščica u Kruščici planini kod Viteza

 14. Predjel Tisovac kod Busovače

 15. Predjel Bistričak kod Zenice

 16. Cicelj planina iznad Čajniča

 

VI. POJEDINAČNE BILJNE VRSTE

 1. Runolist (Leontopodium alpinium Cass.)

 2. Alpska ruža (Rhododendron hirsutum L.)

 3. Gospin vlasak (Adiantum capillus veneris L.)

 4. Mesožderka (Drosera rotunddifolia L.)

 5. Žuta sirištara (Gentiana sympgiandra Murb.)

 6. Hrvatska sibireja (Sibirea croatica Deg.)

 7. Paprat (Notholaena marantae)

VII. POJEDINAČNE ŽIVOTINJSKE VRSTE

 1. Voluharica (Dolomys marakovići Bolkay)

 2. Planinski triton (Triturus alpestris Reiseri) u Prokoškom jezeru na planini Vranici

 3. 153 vrste ptica pjevica i ptica korisnih za poljoprivredu i šumarstvo

 4. 66 vrsta ptica močvarnih i drugih vodenih staništa

 5. 38 vrsta ptica grabljivica iz reda sokolovki i sovki

VII. SPOMENICI PRIRODE

a) geološki

 1. Sedrena područja oko vodopada Kravice – Ljubuški

u Jajcu i okolini

u potoku Sitnici kod Mokrog – Pale

u Jasenovi kod Mokrog – Pale

u Martin Brodu kod Bihaća

na Palama

u Crkvini kod Teslića

u Studenoj kod Teslića

u Čajniču

b) geomorfološki

 1. Veliko, Crno, Bijelo, Platno i Trokunsko jezero na Treskavici Planini

 2. Jezera na planini Zelengori: Donje i Gornje Bare, Bijelo, Crno, Štirinsko, Kotlaničko i Borilovačko jezero

 3. Prokoško jezero na planini Vranici

 4. Blidinje jezero na Čvrsnici planini

 5. Šatorsko jezero na Šator planini

 6. Boračko jezero na Crvanj planini

 7. Blatačko jezero na Bjelašnici planini

 8. Backo jezero na Crvanj planini

 9. Dragnić jezero na rijeci Plivi kod Šipova

 10. Oličko jezero na Plivi kod kod Šipova – Jajce

 11. Ždrimačka jezera kod Gornjeg Vakufa

 12. Jezero Klinje kod Gacka

 13. Jezero Krenice kod Gruda

 14. Paučko jezero kod Kladnja

 15. Izvori: rijeke Dabra kod Sanskog Mosta,

Rijeke Plive kod Šipova

Crni izvor na rijeci Uncu kod Martin Broda,

Paljanske Miljacke kod Pala

Rijeke Žuče kod Kaknja

Rijeke Janj kod Stojica – Šipovo

Mliništak kod Jablanice

Rijeke Klokota kod Bihaća

Tučevac kod Trebinja

Rijeke Stavnje kod Vareša

Pridvorice kod Uloga

Oko kod Trebinja

Duman u Livnu

Šumet u Mokrom Polju kod Trebinja

Velika Voda kod Klotijevca – Srebrenica

Ostrovice u Kulen Vakufu

Rijeke Sturbe kod Livna

Bastašice kod Drvara

Bioštice kod Sokoca

Rijeke Krušnice kod Bosanske Krupe

Rijeke Bregave kod Stoca

Vrela Tihaljine kod Peć Mlina – Ljubuški

Vrelo Bunice sa jezerom kod Mostara

Vrelo Lištice kod Boraka – Lištica

Vrelo Vrištice u Vitini kod Ljuškog

 1. Kameni svod na rijeci Miljacki kod Dovlića – Sarajevo

 2. Samar na rijeci Bistrici kod Sijerače – Kalinovik

 3. Kazani na rijeci Željeznici kod Turova – Trnovo

 4. Hadučka vrata (Mijatov prolaz) na planini Čvrsnici

 5. Vodopad Kravica na rijeci Trebižatu kod Ljubuškog

 6. Vodopad Kočuša na rijeci Trebižatu kod Ljubuškog

 7. Vodopad Šištice niže Boračkog jezera

 8. Vodopad Skakavac u prašumi Perućici

 9. Vodopad Skakavac kod Vogošće

 10. Dva vodopada na rijeci Plačkovac kod Travnika

 11. Vodopad Bliha kod Fajtovca – Sanski Most

 12. Vodopad na rijeci Bregavi u gradu Stocu

 13. Vodopad Bučine na Trebižatu kod Ljubuškog

 14. Vodopad na potoku Sokolini u dolini Jakotine kod Kotor-Varoša

 15. Vodopad Očevlje kod Očevlja – Vareš

 16. Vodopad pod Sokolinom na rijeci Janju kod Šipova

 17. Vodopad kod Bukve na rijeci Janju kod Šipova

 18. Vodopadi na rijeci Kozici kod Crvenih Stijena – Fojnica

 19. Veliki slap na rijeci Uni u Martin Brodu

 20. Milančev Buk na rijeci Uni kod Martin Broda

 21. Srednji Buk na rijeci Uni kod Martin Broda

 22. Štrbački Buk na rijeci Uni kod Kestenovaca – Martin Brod

 23. Rijeka Mušnica kod Gacka

 24. Pećina Ledenica kod Sokoca

 25. Velika pećina kod izvora Bioštice – Sokolac

 26. Pećina Snjetica kod Rijeke, Gaj – Nevesinje

 27. Pećina Provalija kod Rijeke, Gaj – Nevesinje

 28. Pećina Rušpija kod Biograda – Nevesinje

 29. Pećina Vranjača kod Biograda – Nevesinje

 30. Pećina Novakuša u Bišini planini kod Nevesinja

 31. Pećina Dusina kod Fojnice

 32. Vilinska pećina na Sebešić planini kod Travnika

 33. Dabarska pećina – Dabar kod Sanskog Mosta

 34. Pećina u Brateljevićima, Brateljevići kod Kladnja

 35. Pećina kod Martin Broda

 36. Međugorska pećina na Šator planini

 37. Đuričina pećina kod Krivajevića – Ilijaš

 38. Pećina Glavičine u Boriji kod Kalinovika

 39. Pećina Zobnjak u Boriji kod Kalinovika

 40. Pećina pod Vrtoč planinom kod Fojnice

 41. Vilina pećina kod Gornjeg Čičeva – Trebinje

 42. Pećina u Dolama više sela Bihova – Trbinje

 43. Pećina na Ilijinom brdu kod Narančića – Trebinje

 44. Pećina Govještica kod Banje Stijene – Rogatica

 45. Pećina Ponikva kod Vareša

 46. Pećina Ljelješnica kod Dabra – Bileća

 47. Velika pećina kod Fatnice – Bileća

 48. Pećina Ponikva kod Dabra – Bileća

 49. Pećina Brazilovka na Malom Troglavu kod Livna

 50. Pećina Propastva kod Višegrada

 51. Subotića pećina u Rastuši kod Teslića

 52. Oberske pećine – Vranci kod Kreševa

 53. Pećina Veliki Oklop kod Kreševa

 54. Pećina Mali Oklop kod Kreševa

 55. Pećina Ševrljica kod Blagaja – Mostara

 56. Pećina Vrelo kod Nevrenče – Živinice

 57. Pećina Mokra Megara kod Donjeg Rakovca – Maglaj

 58. Pećina Suha Megara kod Donjeg Rakovca – Maglaj

 59. Pećina Duman u Livnu

 60. Mračna pećina na planini Dinari kod Livna

 61. Pećina ispod starog grada Đurđevca

 62. Pećina Čukovec kod Vidova vrela – Skender Vakuf

 63. Pećina u Srednjoj Jurkovici-Savino brdo – Bosanska Gradiška

 64. Pećina Tormonjača u Radinskom potoku kod Stoca

 65. Pećina Hardomilje u Hardomilju kod Ljubuškog

 66. Pećina Vrbine kod Kongore – Grude

 67. Pećina Vrpeć u Odžaku – Bjelimići kod Konjica

 68. Mijatova pećina ispod Vran planine – Duvno

 69. Pravčeva pećina kod vrela Lištice – Lištica

 70. Ponor Zalomke kod Biograda – Nevesinje

 71. Ponor Bezdan u Borovom polju na Šator planini

 72. Ponor Pejov Do u Boriji kod Kalinovika

 73. Ponor Zovnuša u Fatnici – Bileća

 74. Ponor Obod u Fatnici - Bileća

 75. Mahmutova jama-Jelašca-Mokra brda – Kalinovik

 76. Jama Velika Tegara u Boriji kod Kalinovika

 77. Jadova jama u Gornjoj Paklenici kod Maglaja

 78. Grkova jama u Miloševu dolu kod Ljubinja

c) paleontološki

 1. Gornja Bijambarska pećina kod Krivajevića – Ilijaš

 2. Zelena pećina više Blagaja kod Mostara


d) stabla

 1. Carski hrast kod Novog Travnika

 2. Jablan u Sarajevu

 3. Bijela topola u Turbetu

 4. Grm «bijele lijeske» kod Nevesinja

 5. Tisa kod Vranjske – Vitez

 6. Rašeljka u Zalomu kod Nevesinja

 7. Medvjeđa lijeska u Borikama kod Rogatice

 8. Tisa u Bukovom Dolu kod Olova

 9. Velika kruška na Širokači – Sarajevo

 10. Koščela Orašje kod Tebinja

 11. Rijetko stablo smrče na Han Brdu kod Sokoca

 12. Tisa u Pepelarima kod Zenice

 13. Tisa kod Travnika

 14. Bršljan u Žitomisliću kod Mostara

 15. Velika medvjeđa lijeska u Sočanima – Kalinovik

 16. Jela sa bradavičastom korom Bistrica – Pale

 17. Gigantski hrast Drijen – Trebinje

 18. Zeleni dub Dživarsko Poljice – Trebinje

 19. Stara lipa Očevlje – Vareš

 20. Gigantska lipa Donja Borovica – Vareš

 21. Koščela u Mostaru

 22. Stari bor u Pruscu kod Donjeg Vakufa

 23. Veliki glog u Pruscu kod Donjeg Vakufa

 24. Veliki bor u Klotijevcu kod Srebrenice

 25. Stari hrast u Mravinju kod Skender Vakufa

 26. Hrast u Zabrđu kod Kotor Varoša

 27. Hrast Baštine kod Kotor Varoša

 28. Brijest u Turskim Lužanima kod Dervente

 29. Hrast u Lugu kod Dervente

 30. Jasen u Maloj Rijeci kod Žepča

 31. Bukva u Gornjoj Paklenici kod Maglaja

 32. Jasen u Gornjem Koprivnu – Modriča

 33. Hrast kod Obudovca

 34. Hrast u Brvniku kod Bosanskog Šamca

 35. Hrast u Zabrđu kod Kiseljaka

 36. Velika topola u Duhrima kod Kiseljaka

 37. Bukva Gornja Zimča kod Visokog

 38. Veliki hrast u Ularcima kod Doboja

 39. Veliki brijest u Jastrbiću kod Kladnja

e) skupine stabala

 1. Travnička lipa u Travniku

 2. Mala sastojina tisa u Razdolju kod Ilijaša

 3. Četiri velike lipe u Ivankovu kod Vareša

 4. Dvije lipe u 96 odjelu Jastrebić kod Kladnja

 5. Šest bukava u 96 odjelu Jastrebić kod Kladnja

f) drvoredi

 1. Drvored platana u Trebinju

IX. MEMORIJALNI SPOMENICI PRIRODE

 1. Titova pećina u Drvaru

 2. Titova pećina u Plahovićima kod Kladnja

 3. Titova pećina u Bastasima kod Drvara

 4. Titova pećina u Zabrđanima iznad Glavatičeva

 5. Pećina Podpola u Šekovićima

 6. Jama Pandurica-Pandurica kod Ljubinja

 7. Jama Raženi Do kod Ljubinja


23/01/2008 Biološki list


Share this