Elaborat zaštite izvorišta vode za piće Sarajevsko polje

Konačno smo uspjeli doći do dijela "Elaborata zaštite izvorišta vode za piće Sarajevsko polje", izvanredno važnog dokumenta po buduće snabdijevanje Sarajeva vodom, o kojem ne da nikada nije održana javna rasprava, nego je svo vrijeme bio skrivan od javnosti. Ovdje je opisana cijela pozadina slučaja zbog koje je ovaj dokument itekako dobio na važnosti.


07/02/2018 Eko akcija


Share this