Trebević je potvrđen kao zaštićeno područje

Nakon što je 1965. godine Trebević po prvi put proglašen zaštićenim područjem u kategoriji zaštićenih prirodnih predjela, ovih dana je Kanton Sarajevo konačno potvrdio dio Trebevića u Federaciji BiH kao zaštićeno područje. Bilo bi odlično ako bi zaštita bila potvrđena i u dijelu Trebevića koji se nalazi u RS-u.


 

Usvojen Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža Trebevića: Pod zaštitom 400 hektara zemljišta


Zakon se nekoliko puta našao pred zastupnicima, ali je nakon dorade i dobijanja saglasnosti Općine Stari Grad, ovaj dio Sarajeva koje se odlikuje izuzetnom geomorfološkom, hidrološkom i biološkom raznolikošću, te kulturno-historijskim vrijednostima dobio pravni okvir.

Prirodni resursi

Kako nam je kazao Zlatko Petrović, ministar prostornog uređenja i zaštite Kantona Sarajevo, radi se o prostoru od oko 400 hektara.

- Usvajanjem zakona stvorene su osnove za uspostavu institucionalnog i cjelovitog upravljanja čitavim prostorom i kontinuiranim nadzorom i kontrolom postupanja unutar zaštićenog područja, uređenje komunalne infrastrukture, uređenje javnih površina, te poboljšanja mogućnosti razvoja turizma, sporta i rekreacije, obnove i rekonstrukcije objekata. Utvrdili smo i ciljeve zaštite koji podrazumijevaju održavanje zaštitnih funkcija prirodnih resursa, zaštitu vrsta i genetičke raznolikosti, razvoj turizma, održivo korištenje, resursa iz prirodnih ekosistema, očuvanje kulturnih i tradicionalnih vrijednosti i običaja, te naučno istraživanje, naglasio je Petrović.

Nelegalne aktivnosti

U granicama zaštićenog pejzaža državna šuma obuhvata površinu od 365,32 hektara kojom gazduju Sarajevošume, u svojstvu korisnika. U privatnom vlasništvu nalazi se šuma površine od 9,97 hektara, a ostale površine se vode, livade, pašnjaci, njive, voćnjaci, oranice i obuhvataju površinu od 24,91 hektara.

- Usvajanjem zakona o proglašenju zaštićenog pejzaža Trebević, korisnik ovog područja će biti Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja, koja će preuzeti upravljanje od Sarajevošuma. Na ovaj način osigurat će se kontinuirano prisustvo nadzornika prirode na terenu, osmatranje svih dešavanja u zaštićenom području, sprečavanje nelegalnih aktivnosti u saradnji sa Inspekcijom zaštite prirode i Ministarstvom unutrašnjih poslova KS-a. Zaštićeni pejzaž je namijenjen za očuvanje raznolikosti pejzaža i staništa, srodnih vrsta i ekosistema, eliminiranju i sprečavanju korištenja zemljišta i aktivnosti koje nisu u skladu sa ciljevima zaštite, omogućavanju rekreacije i turizma, podsticanju naučnih i edukativnih aktivnosti, istakao je Petrović.


15/04/2014 Oslobođenje


Share this