Sarajevo najzagađeniji grad u Evropi!!!

Sarajevo je proteklih dana najzagađeniji grad u Evropi. Potvrdio je ovo za Radiosarajevo.ba  Martin Tais stručnjak za kvalitetu zraka u Federalnom hidrometeorološkom zavodu.

"Samo po crnim česticama, deset mikrona, 22. novembra bili smo sa 500 mikrograma najzagađeniji grad u Evropi. Deset puta smo bili zagađeniji u odnosu na Hrvatsku i Srbiju, te evropske gradove poput Pariza, Madrida, Praga", rekao je Tais za Radiosarajevo.ba i dodao da je sada situacija nešto bolja, ali da je to daleko od dobrog, te da je zagađenost i dalje veća nego u ostalim evropskim gradovima.

Stručnjak za kvalitetu zraka u hidrometeorološkom zavodu FBiH istakao je da mi već duže vrijeme imamo problema sa lebdećim čestitcama, sitnim česticama, čađi i prašinom u zraku. Zanimalo nas je šta najviše uzrokuje  pojavu tih zagađenja.

"To uzrokuju automobili i sve veće vračanje na loženje ugla koje je u gradu Sarajevu jako lošeg kvaliteta. Moramo znati da smo ograničeni prirodno, ovom kotlinom", rekao je Tais i dodao: "Ima tu određenih rješenja, a to su strateški ciljevi, strateška rješenja. Ne mogu meni reći nema para. Para mora biti! Ako para nema jednom, neće biti ni nas."

Glavni grad Bosne i Hercegovine je i krajem prošlog stoljeća imalo visok stepen koncentracije štetnih čestica u zraku.

"Mi smo i u Sarajevu, prije rata, uveli plin upravo zbog povećane koncentracije zagađenja. Sada nikako ne smijemo dozvoliti da se uvode ložišta i kotlovnice u kojima se loži ugalj vrlo sumnjivog i lošeg kvaliteta. Treba stimulisati priključenje na toplane. Ja znam da ljudi ugalj koriste zato što je jeftinije, ali zdravlje je ipak bitnije od novca", rekao je na kraju razgovora Tais za Radiosarajevo.ba.


24/11/2011 http://www.radiosarajevo.ba


Share this