U Divi Grabovici je nelegalno izgrađena cesta za eksploataciju šume!


Diva Grabovica je postala mjesto gdje se ogleda sva nemoć i nerad pravne države u Bosni i Hercegovini. Nakon nelegalne šljunkare, koja kao takva radi već 15 godina i pored odluke o njenom zatvaranju koju je donijela najviša pravosudna institucija Federacije BiH, Vrhovni sud, sada je nelegalno izgrađena i cesta za eksploataciju šume!


11/11/2011 Eko akcija


Share this