Zagađivač Trešanice je pronađen!

Dobar primjer saradnje vlasti i NVO u zaštiti okoline

Javnost je putem ovog sajta već ranije obavještena o zagađenju korita Trešanice, desne pritoke Neretve, ispuštanjem taloga (kamenog) u noći između 9. i 10.03.2011. g. od strane nepoznatog zagađivača uzvodno od Konjica. Udruženje Zeleni Neretva je odmah informisalo općinsku inspekcijsku službu koja je hitno izvršila nadzor i svoju službenu zabilješku uputila kantonalnoj vodoprivrednoj inspekciji. Kantonalna inspekcija je također zaprimila prijavu zagađenja vodotoka rijeke Trešanice upućenom od udruženja Zeleni Neretva iz Konjica.

 Slijedom navedenog, dana 15.03.2011. g. kantonalni vodoprivredni inspektor izvršio je inspekcijsku kontrolu privrednog društva „P.N.“ Sarajevo, podružnica Konjic, te sagledao činjenično stanje gdje je, između ostalog, utvrdio da privredno društvo radi i bez pribavljenog vodnog akta. Shodno tome, kantonalni vodoprivredni inspektor podnio je Općinskom sudu za prekršaje iz Konjica zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog lica „P.N.“ Sarajevo, podružnica Konjic kao i protiv odgovorne osobe J.B. sa mjestom boravka u Sarajevu.
Ovaj primjer ističemo kao pozitivan u poslovima zaštite okoline, odnosno kao dobru saradnju u lancu: građani, NVO i državni organi. Nažalost, ovo su dosta rijetki primjeri efikasne saradnje i djelovanja na koje bi se trebali ugledati svi oni koji su u lancu zaštite okoline, a naročito oni koji u prošlogodišnjem zagađenju Neretve industrijskim uljima nisu bili na nivou svog profesionalnog zadatka.


31/03/2011 www.zeleni-neretva.ba


Share this