Plan upravljanja spomenikom prirode "Skakavac"

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je objavilo Plan upravljanja spomenikom prirode Skakavac. Komentari, primjedbe, prijedlozi i sugestije se mogu dostaviti do 10.04.2011.godine na sljedeću e-mail adresu: [email protected] , fax: 562-177 ili putem pošte na adresu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1.
Tekst plana upravljanja se nalazi ovdje.


24/03/2011 Eko akcija


Share this