Ekološki incident na vodotoku Trešanice

U ranim jutarnjim satima, dana 10.03.2011. godine, građani Konjica ugledali su rijeku Trešanicu, pritoku Neretve koja protiče kroz grad, u novom ruhu: dno rijeke prekriveno sivo-bijelim slojem taloga. Nesumnjivo da je „neko“ pod okriljem noći istresao u rijeku talog, koji je vjerovatno kao nusproizvod nastao u tehnološkom procesu.

Nataloženi materijal je u potpunosti prekrio dno Trešanice i to u dužini od oko pet kilometara uzvodno od njenog ušća u Neretvu. Time je zasigurno uništen izvor hrane akvatičnih organizama dna rijeke, a shodno tome i prekinut lanac ishrane.  
Sivo-bijeli talog na dnu Trešanice veoma podsjeća na otpad iz procesa proizvodnje građevinskog materijala. Sjećamo se procedura od prije nekoliko godina za dobijanje okolinskih dozvola koje su vođene upravo za firme iz domena građevinske industrije. Tada su Zeleni Neretva izrazili ozbiljnu bojazan zbog mogućnosti zagađenja vodotoka „pod okriljem noći“. U okolinskoj dozvoli se inače sve lijepo navede: i izrada taložnika, i čišćenje postrojenja, i način postupanja sa talogom i mnogo čega drugog. Na osnovu takve okolinske dozvole sagradi se i postrojenje koje propisane odredbe iz okolinske dozvole često primjenjuje na najjeftiniji način i pod okriljem noći. U novonastaloj situaciji vjerovatno je i gazda postrojenja ohrabren saznanjem da na konjičkim vodama od 01.01.2011. godine traje bezvlašće obzirom da koncesija za upravljanje vodama još uvijek nije nikome dodjeljena, a time je i ključna karika u zaštiti voda pokidana.
Nažalost, ovo zagađenje voda nije usamljen primjer, bar kada su u pitanju vode sliva gornjeg toka Neretve. Građani Konjica su prošle godine mjesecima gledali Neretvu zagađenu otpadnim uljima. Nakon desetina dopisa nadležnim inspekcijskim službama Udruženje Zeleni Neretva nije nikada dobilo adekvatan povratni odgovor o uspješnom pronalasku zagađivača, te o njegovom sankcionisanju. Nadamo se da će ovaj put inspektori za promjenu početi kvalitetnije raditi svoj posao.


20/03/2011 www.zeleni-neretva.ba


Share this