Voda na Vrelu Bosne i dalje nije za piće

Posljednje analize vode na izvorištu Vrela Bosne, koje je uradilo preduzeće "Vodovod i kanalizacija", pokazale su da je smanjen broj kolifornih bakterija. Naime, izvorište je zagađeno gotovo pola godine, a kao mogući razlog smatra se kvar na kanalizacionom kolektoru Babin do - Hadžići.   

- Stanje na Vrelu Bosne je stabilno i najmanje je bakteriološko opterećenje do sada, a broj kolifornih bakterija je deset. Nema kiša, pa je rano govoriti da li je otklanjanje kvarova na kanalizacionoj mreži dalo neki rezultat. Upozoravam da se voda i dalje ne smije piti jer, po pravilniku, voda za piće ne smije imati niti jednu bakteriju - kaže Jasminka Simić, rukovodilac Službe za sanitarnu kontrolu vode ViK-a.

Ekipe ovog preduzeća već nekoliko mjeseci popravljaju kolektor na Bjelašnici.

- Ispitali smo dvije dionice. Jedna je ispravna, dok je na drugoj kod ski-staza na dijelu Malog polja potrebno popraviti oko 200 metara - rekao nam je Rašid Karamustafić, rukovodilac Službe za održavanje kanalizacionih mreža ViK-a.


09/11/2010 www.dnevniavaz.ba


Share this