Inspekcije će pregledati i objekte na Bjelašnici

Puštanjem vode iz cisterni kroz kolektor Babin do - Hadžići u četvrtak su inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove utvrdili da on još nije u funkciji. Naime, preduzeće "Vodovod i kanalizacija" po nalogu inspekcije već dugo čisti ovaj kolektor koji se smatra mogućim uzrokom zagađenja izvorišta Vrela Bosne.

Veliki posao

- Glavni vodni inspektor utvrdio je da voda pušta na dijelu kolektora od skakaonica do Radave. Iz ViK-a su nas obavijestili da su taj dio očistili tako da će naši inspektori ponovo izaći u kontrolu. Veliki posao ViK radi gore i do sada smo zadovoljni - rekao nam je Ibrahim Tirak, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Inspekcije su najavile i pregled objekata na Bjelašnici koji koriste septičke jame. Prema riječima Tirka, u dijelu objekata već su očišćene, a ostatak je planiran naredne sedmice. Očekuje i da u narednih deset do 15 dana gore više neće biti ni jednog ekscesa.

Uzrok zagađenja

- Neće biti potrebe za zatvaranjem objekata ukoliko njihove septičke jame budu očišćene. Ako uspostavimo kolektor 100 posto i očistimo sve jame, sačekat ćemo sedam do deset dana i onda uzeti analizu vode sa Vrela Bosne da vidimo je li naša sumnja da je kolektor uzrok zagađenja bila tačna - kaže Tirak.


01/09/2010 www.dnevniavaz.ba


Share this