Utvrđen nacrt prostornog plana "Bijambara"

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je na posljednjoj sjednici Nacrt odluke o provođenju prostornog plana područja posebnog obilježja Zaštićenog pejzaža "Bijambare".

U prvoj zaštićenoj zoni mjere zaštite obuhvataju konzerviranje specifičnih prirodnih obilježja a odnose se na zabranu narušavanja ambijentalne vrijednosti, zabranu sječe šume, eksploataciju mineralnih sirovina, iskorišćavanje fosilnih resursa, zabranu lova i ribolova, sakupljanje ljekovitih biljaka te zabranu pašarenja, zabranu saobraćaja, upotrebu otvorenog plamena i odlaganje čvrstog otpada.

Mjere zaštite za obuhvat II zone zaštite su: zabrana sječe drveta, osim sanitarne sječe, zabrana lova i ribolova, sakupljanja ljekovitih biljaka, zabrana masovnog saobraćaja putničkim automobilima.

Unutar obuhvata plana kao građevine posebnog obilježja utvrđuju se geomorfološki spomenici: Srednja bijambarska pećina, Gornja pećina, Donja pećina, Đuričina pećina, Ledenjača, Ponor potok Bjelila / Dimšina pećina i Ledenica.

Na području Zaštićenog pejzaža zabranjene su radnje koje mogu prouzročiti promjene ili oštećenja u tome zaštićenom prostoru te radnje koje mijenjaju prirodni izgled i narušavaju njegove pejzažne vrijednosti.

Zabranjene su radnje koje mijenjaju i narušavaju prirodni vodni režim, nadzemnih i podzemnih voda ili ih neposredno onečišćuju. Zabranjeno je vađenje mineralnih sirovina, kao i bilo koja druga eksploatacija prirodnih izvora ili mijenjanje pejzaža.

Zabranjeno je svako onečišćenje zraka, tla i vode, a posebno odlaganje komunalnoga, industrijskog i drugog otpada te građevinskog otpadnog materijala.

Nacrt prostornog plana područja posebnog obilježja Zaštićenog pejzaža "Bijambare" upućen je u javnu raspravu koja će trajati 60 dana.


06/04/2010 FENA


Share this