Upravljanje područjima izvanredne prirodne vrijednosti!

Danas je u Sarajevu održan prvi sastanak partnera u realizaciji "Projekta prekogranične saradnje na poboljšanju upravljanja područjima izvanredne prirodne vrijednosti", koji je odobren od strane Evropske komisije u decembru 2009.godine.

Partneri na projektu su Centar za okolišno održivi razvoj Sarajevo, Park prirode «Logarska dolina» iz Slovenije, Udruženje za zaštitu okoliša «Kako je zelena moja dolina» Plaški iz Hrvatske i Fondacija za razvoj sjeverne Crne Gore. Predviđeno je da projekat traje dvije godine, a ukupna vrijednost je 191.117 Eura, od čega će Evropska komisija finansirati 80%, a 20% Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, te općine Pljevlja i Plaški.

Glavni cilj projekta je izgradnja kapaciteta za održivo upravljanje i korištenje prirodnih područja u funkciji razvoja eko-turizma.

Za implementaciju aktivnosti odabrana su tri pilot područja:
-Spomenik prirode «Vrelo Bosne» u Kantonu Sarajevo
-gornji tok rijeke Dretulje u gradu Plaški u Hrvatskoj
-planina Ljubišnja u Općini Pljevlja u Crnoj Gori

Planirano je, između ostalog, održavanje više stručnih radionica, izrada planova upravljanja, finansiranja i monitoringa utvrđenih vrijednosti, edukacija menadžera, zaposlenika uprava i rendžerskih službi, te ostvarivanje saradnje sa lokalnim stanovništvom na izradi autentičnih proizvoda, koji će se nuditi posjetiteljima zaštićenih prirodnih područja.


15/01/2010 www.sarajevo.co.ba


Share this