The reconstruction of the of the aquatron in Butile begins this summer

Potpis ugovora

Ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Abid Jusić kaže da je ova banka odobrila 23,6 miliona eura koji bi mogli biti operativni za, otprilike, dva mjeseca.

- Tenderi za izvođača radova i nadzora bit će raspisani čim odluka prođe Skupštinu. Tada ćemo potpisati i ugovor o preuzimanje kredita sa Svjetskom bankom, koji onda treba biti ratificiran u Parlamentu FBiH. Nadam se da se sve to neće odužiti. Što se tiče potrebne dokumentacije, imamo sve, a ja sam planirao da radovi počnu sredinom ljeta - rekao je Jusić.

Sačuvali grant

Ipak, za sav posao koji treba obaviti kako bi prečistač bio u potpunoj funkciji te da bi sva kanalizaciona mreža bila poboljšana nedostajat će još novca.

- Sreća je da smo sačuvali grant od osam miliona eura koji je bio namijenjen za ovu svrhu. Očekujemo da će Kanton izdvojiti još pet miliona, što bi ukupno bilo 36,6 miliona eura. To bi trebalo biti dovoljno, ali zavisi od toga kakve će cijene ponuditi izvođači - smatra Jusić.

20 godina otplate uz grejs period od pet godina

Preduvjet da sačuvamo resurse pitke vode

Jasminka Simić, rukovodilac Službe sanitarne zaštite i kontrole vode u preduzeću "Vodovod i kanalizacija", kaže da je obnova prečistača u Butilama od velikog značaja.

- Prikupljanje otpadnih i kanalizacionih voda i usmjeravanje ka glavnom kolektoru i uređaju za pročišćavanje od posebnog je interesa za cijeli grad. Mi nemamo nikakve indikacije da fekalne vode utječu na pitku vodu. Ali, pobornici smo svih nastojanja i borbe kada je u pitanju zaštita eko-sistema. Dajemo podršku jer je to preduvjet da sačuvamo resurse pitke vode za sve generacije koje dolaze - kaže Simić.


30/03/2010


Share this