Miljacka clean in seven years?!

Posljednje tri godine uređivali smo i pročišćavali Miljacku od Bembaše do Otoke. Do sada smo uklanjali nanose, sprudove, šiblje... Ako budemo imali novca, ove godine planiramo doći do zgrade RTV doma - kazao je Šarić.

Što se tiče prljavštine i neugodnih mirisa u koritu, ministar kaže da je to problem fekalija te da ga još ne mogu riješiti. Međutim, kako ističe, u toku je projekt "Čista rijeka Miljacka" koji bi trebao estetski urediti korito i riješiti probleme kanalizacije i drugih otpadnih voda.

Mustafa Kovač, direktor Kantonalne uprave Civilne zaštite, kazao je da su oni više puta sufinansirali čišćenje. Korito su čistili gdje je bilo opasno da se može rijeka izliti i poplaviti, jer je uloga CZ da ukloni sve što smeta protoku vode. Prema njegovim riječima, nadležni bi trebali svake godine pročišćavati korito da se ne nakupe fekalije i drugi otpad.

Izgradnja kolektora

Međutim, kako je kazao Siniša Obradović, vođa projekta "Čista rijeka Miljacka" ispred SERDA-e, tek za pet do sedam godina možemo očekivati da će Miljacka konačno biti čista i da će kroz grad teći čista voda.

Planiramo urediti Miljacku i sve pritoke od Pala do Ilidže. Kroz projekte rekonstrukcije kanalizacione i vodovodne mreže, uređenja korita, izgradnje kolektora, uklanjanja divljih deponija... planiramo riješiti sve probleme. Nakon toga u Miljacki više neće biti smeća, kamenja, sprudova, fekalija, smrada... - kazao je Obradović.


17/03/2010 www.sa-c.info


Share this