Increased soil pollution in the area of Zenica

Komisija za praćenje stanja okoliša Općine Zenica objavila je danas da je Federalni zavod za agropedologiju iz Sarajeva, za potrebe Općine Zenica uradio Elaborat o zagađenosti zemljišta neorganskim i organskim polutantima na području općine Zenica.

“Rezultati preliminarnih istraživanja iz aprila 2010.godine navedeni u Elaboratu pokazuju da je sadržaj teških metala u zemljištu pored Tetova, Banloza, Podbrežja i Gradišća veći od dozvoljenih vrijednosti. Sadržaj olova, cinka i nikla u svim uzorcima, te kadmija u većini uzoraka je veći od dozvoljenih vrijednosti, a kroma u dva uzorka”, kaže Muhamed Pašić, predsjednik spomenute Komisije.

Elaborat je pokazao, kako je radioaktivnost zemljišta na ispitanom zemljištu, ispod graničnih vrijednosti.

Kako je izjavio dr.Šefket Goletić, član Komisije za praćenje stanja okoliša Općine Zenica, Elaborat o zagađenosti zemljišta neorganskim i organskim polutantima na području ove općine bit će predmet rasprave na prvoj narednoj sjednici Vijeća općine Zenica.


25/04/2010 www.dnevniavaz.ba


Share this