hidroelektrane

The Green Party of BiH is going to press charges against Heco and Zenica Municipality Council

The majority of Zenica Municipality Council members adopted the previous approval of assigning the concession for constructing the HE Vranduk. The Federal Ministry of energetics, mining, and industry motioned a request which contains the concession details of 23, 31 MW powered HE on Bosnia river.


Obnova konjičke ćuprije i uništavanje čuda Neretve

Konačna rekonstrukcija davno porušenog otomanskog mosta u Konjicu, nagnala je poznatog bh. zaštitnika okoliša Tima Clancyja na alarmantna razmišljanja o našem odnosu prema Majci Prirodi u ovom dijelu BiH. I dok ponosno slavimo otvaranje mosta, zaboravljamo da ono što se dogodilo Konjicu i njegovoj okolini, u ekološkom smislu, u protekloj dekadi nije manje užasno od otimanja i grabeži u brutalnom ratu koji smo preživjeli. Šlag na tortu su ponovna nastojanja da se uzvodno od ovog grada izgradi brana na Neretvi, kojom bi se uništio i posljednji veći riječni tok u Evropi koji se može još uvijek podičiti sa nevjerovatnih 100km pitke vode.

Otpad dospijeva u Drinu i jezero HE

Do 5. maja ove godine mora biti obustavljena upotreba deponije čvrstog otpada u Nezucima kod Višegrada, koja je locirana neposredno uz akumulaciju i pregradnu branu Hidroelektrane Višegrad, stoji u Rješenju vodnog inspektora RS Radenka Sanda izdatom  31. oktobra 2008. godine.

Ovim rješenjem nalaženo je da se u roku od šest mjeseci izvrši saniranje zemljišta na kome se nalazi ova deponija i odredi nova lokacija za odlaganje otpada. Inspektor konstatuje da je položaj deponije u Nezucima jednim dijelom u vodnom zemljištu tako da tečni otpad dospijeva u akumulaciono jezero HE.

Krajem prošle godine o ovim problemima Skupštinu opštine upoznao je načelnik Tomislav Popović. Na njegov prijedlog formirane su komisije koje su od 16. januara aktivne na terenu u pronalaženju najpovoljnije lokacije za novu deponiju smeća.

U stručnoj službi opštine Višegrad kažu da su na vrijeme uložili žalbu na pomenuto Rješenje, tako da očekuju produžetak roka za otvaranje nove deponije.

Goraždani na mukama


Stanko Sojanović, v.d. načelnika Odjeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne poslove, kaže da su u toku razgovori sa susjednim opštinama u gornjem Podrinju oko izgradnje regionalne deponije, što podržava i Svjetska banka, uz preporuku da se taj projekt provede na području Goražda.

Administracija opštine Goražde ima veliki problem oko pronalaženja lokacije na svom terenu pa će to biti veliki posao u narednim mjesecima za sve opštine gornjeg Podrinja.

HE "Višegrad" više nema obavezu izgradnje deponije smeća

Za izgradnju višegradske deponije smeća na novoj lokaciji potrebno je oko četiri miliona maraka. Za to u budžetu Opštine nemamo novca pa se mora razmišljati o gradnji regionalne deponije, gdje bi se uključile opštine gornjeg Podrinja, Višegrad, Rudo, Rogatica, Goražde i Čajniče, izjavio je načelnik opštine Višegrad Tomislav Popović.

A sve do sada javnosti je prezentirana informacija da je bila obaveza HE "Višegrad" da  izgradi gradsku deponiju. Međutim, na posljednjoj sjednici Skupštine opštine građevinski inžinjer Vinko Droca rekao je da je ta obaveza postojala 1989. godine, nakon puštanja u rad HE "Višegrad".

- Međutim, 2002. godine Ministarstvo vodoprivrede, šumarstva i poljoprivrede RS izdalo je upotrebnu dozvolu, na osnovu koje HE "Višegrad" nema obavezu izgradnje deponije, već samo da dijelom sredstava učestvuje u tom procesu - potvrdio je Droca.

Načelnik Popović formirao je komisiju koja će u narednih šest mjeseci iznaći lokaciju za  izgradnju deponije, ukoliko pregovori o regionalnoj deponiji budu kasnili. Naime inspektor za vode RS Radenko Sando donio je rješenje na osnovu kojeg sadašnja divlja deponija u Nezucima mora biti zatvorena i sanirano zemljište na kojem se ona nalazi.

Autor: M. ANDRIĆ

Jedni bi turizam, a drugi hidroelektranu

U strategiji razvoja turizma u FBiH za period 2008 - 2018. godina Federalnog ministarstva turizma i okoliša, rijeka Drina "ključno je prepoznatljivo obilježje BPK Goražde", dok istovremeno Ministarstvo energetike ovu rijeku vidi isključivo kao vodenu masu za pokretanje turbina na planiranoj HE Ustikolina, od čije gradnje se ne odustaje bez obzira na proteste građana i općina iz ovog dijela FBiH.

Iako je razvoj turizma nespojiv sa stvaranjem vještačkog jezera, EP BiH nedavno je potpisala ugovor o izradi investiciono - tehničke dokumentacije za HE Ustikolina.

- Ministarstvo privrede već je predložilo da Skupština BPK Goražde donese odluku da se cijelo priobalje Drine, kao javno vodno dobro u vlasništvu FBiH, proglasi od općeg interesa za razvoj turizma - kazao nam je ministar privrede Mustafa Kurtović, koji je jučer imao sastanak sa predstavnicima Turističke zajednice i općina, na kojem su definirani prijedlozi za dopunu strategije razvoja turizma koja bi trebala biti razmatrana 10. februara.

Brojne atrakcije

- Neshvatljivo je da nas nema u turističkoj ponudi koja se šalje u svijet a da imamo atrakcije poput raftinga i splavarenja, sportski lov i ribolov, nacionalni spomenik iz mlađeg kamenog doba, brojne nekropole stećaka, ako su historijske činjenice da su ovdje Turci ušli u Bosnu i izgradili prvu džamiju, a Katarina Kosača živjela u selu Kosače, u kući koja i sada postoji - istaknuo je Kurtović.

Autor: Al. B.

Poruka s Drine EPBiH: Uzalud bacate milione!

Na vijest da je Elektroprivreda BiH potpisala ugovor o izradi potrebne dokumentacije za HE Ustikolina reagiralo je Udruženje "Eko Drina" iz tog mjesta, koje smatra da je izdvajanje 2,3 miliona KM za taj posao samo bacanje novca.

Iz Udruženja podsjećaju da su na snazi odluke općinskih vijeća Goražda i Ustikoline o zabrani izgradnje ovog objekta i da su svoj stav o tome izrazili i građani putem ankete.

- U trenutku kada stanovništvo živi na granici siromaštva, država rasipa novac za izradu studija koje koštaju milione. Podrinjci neće dozvoliti da se napravi HE Ustikolina, pa ne treba praviti ni studiju - kaže Admir Kuljuh, predsjednik Udruženja.

Prema njegovim riječima, država bi prije izgradnje novih trebala riješiti problem vlasništva nad strujom iz HE Bajina Bašta, Zvornik i akumulacije Buško jezero.

Elektroprivreda BiH potpisala je ugovor o izradi investiciono-tehničke studije sa konzorcijem u kojem su Energoinvest, IPSA iz Sarajeva i POYRY Energi iz Beča.

RS i Srbija grade četiri HE na Drini

BEOGRAD - Ministar industrije, energetike i rudarstva RS Slobodan Puhalac rekao je juče u Beogradu da će vrlo brzo doći do rješenja i početka realizacije projekta izgradnje sistema četiri hidroelektrane na Drini, koji sprovode zajedno sa Srbijom.

U saopštenju Ministarstva navodi se da se radi o HE Buk Bijela, Sutjeska, Foča i Paunci ukupne procijenjene investicije od 435 miliona evra koja će omogućiti godišnju proizvodnju 800 gigavat-časova struje.

Puhalac je, nakon razgovora sa srbijanskim kolegom Petrom Škundrićem i direktorima elektroprivreda RS i Srbije, kazao da je, gotovo godinu dana nakon potpisivanja protokola, razmatrano idejno rješenje i prethodna studija opravdanosti hidropotencijala gornjeg toka rijeke Drine. On je rekao da će se o finansijskim detaljima dogovarati stručnjaci dvije strane, ne isključujući mogućnost učešća i trećeg strateškog partnera.

Vladimir Đorđević, direktor "Elektroprivrede Srbije", izjavio je prethodno za beogradsku štampu da će sa "Elektroprivredom RS" uskoro potpisati ugovor o formiranju zajedničkog preduzeća "Gornja Drina", ocijenivši da ona može biti moćna kompanija. On je naveo da će nova kompanija sa novim hidroelektranama na Drini biti nezavisan proizvođač struje, te predstavljati dvočlano akcionarsko društvo u kome će oba partnera biti ravnopravna. Đorđević je rekao da će se prvo krenuti sa izgradnjom HE Buk Bijela i Foča, a potom HE Paunci i Sutjeska.


Izgradnja "Buk Bijele" već dogovorena?

Sa malim zakašnjenjem vam javljamo da je izgleda gradnja hidroelektrane "Buk Bijele", kojom će donji tok Drine biti u potpunosti pregrađen, izgleda već svršena stvar. Prenosimo sljedeću vijest, koju je objavio "Glas Srbije" u aprilu ove godine:

"Za sada, jedino je izvjestno da će Elektroprivreda Srbija i Elektroprivreda Republike Srpske zajednički graditi hidroelektranu "Buk Bijela" na rijeci Drini, s obzirom da je Vlada Srbije dala zeleno svjetlo za ovaj projekat. Njena snaga će biti 150 MW, i eksperti vjeruju da će njena izgradnja koštati barem 200 miliona Eura. Srbija će tako značajno poboljšati situaciju sa snabdijevanjem električnom energijom i smanjiti uvoz, što je direktan napad na budžet"


Bravo Goražde

Nekoliko stotina građana BPK-a okupilo se danas pred zgradom Ministarstva privrede BPK-a gdje je u isto vrijeme u organizaciji Kantonalne i Federalne privredne komore te Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije trajala javna rasprava o temi“ Stanje energetskog sektora u BiH i FBiH te Strateški plan i program razvoja energetskog sektora FBiH.

Po zaključku Federalnog parlamenta sačinila ga je grupa eksperata iz ove oblasti kojima je također zadatak upoznati građane i vlasti na nižim nivoima o ovom dokumentu. Cilj je, kako su kazali, prikupiti sugestije i primjedbe, eventualno ih ugraditi u strategiju te je u formi konačnog prijedloga ponovo uputiti Parlamentu Federacije na usvajanje.

No, današnja javna rasprava je organizirana isključivo za zvaničnike i privrednike, što je upravo i bio povod mirnih protesta građana koje je organiziralo Udruženje Eko Drina Ustikolina, tvrdeći da je riječ o pokušaju lobiranja privrednika i zvaničnika za gradnju HE Ustikolina.

Sastanku se odazvao tek jedan privrednik i rijetki zvaničnici među kojima nisu bili ni čelni ljudi BPK-a i Općine Goražde a izostao je i najavljeni dolazak resornog federalnog ministra Vahida Heće.

Predstavnici nevladinih organizacija sastanak su izrevoltirano napustili jer na adresu niti jedne od njih nije stigao poziv.

Građani okupljeni ispred zgrade, noseći transparente s porukama „Ne damo Drinu“, „Drino, kuju danas plan tvoje smrti“. „Pakujmo Drinu u flaše a ne u jezera“ te uzvikujući parole „Dolje vlada...", "Ministre Hećo okani se đavoljeg posla“, bili su jedinstveni u stavu da neće dozvoliti gradnju hidroelektrane Ustikolina na Drini.

Iako su organizatori nastojali spriječiti incidente, protestnici su zgradu ministarstva privrede gađali jajima i paradajzom. Odustali su tek nakon upornih molbi organizatora da dostojanstveno protestuju i iskažu svoj stav na demokratski način, te su građani nakon jednosatnog okupljanja prošetali gradom i okupili se na Trgu branilaca grada.
- Mi smo se danas okupili ovdje da bismo odaslali jasnu poruku Vahidu Heću da na Drini ne može praviti centralu. Edhem Bičakčić je rano jutros već bio u Ustikolini s namjerom da ljude obmanjuje i lobira s obećanjima da će svima biti dobro. To nije istina, para hoće biti ali za mali uski krug ljudi koji bi prodali i dušu za nešto novca, ali mi im to nećemo dozvoliti, poručio je predsjednik UO Udruženja Eko-Drina Ustikolina Admir Kuljuh.

Savjetnik ministra za energetsku politiku i stručni koordinator za izradu strategije Hilmo Šehović kazao je Feni da je ovakva reakcija građana preuranjena te da se slučaj politizira.

„Paradoksalno je i nevjerovatno da ljudi reaguju na ovakav način a nisu ni saslušali ni vidjeli dokument. Mi smo samo stručnjaci koji žele prezentirati strateški plan i nismo došli ni na kakav predizborni skup, a politika je tu da odluči. Nismo za ovakav način dijaloga jer kada dođe vrijeme da saslušaju sve argumente, građani, odnosno lokalne zajednice će odlučiti da li su za ili protiv gradnje hidroelektrane“, kazao je Šehović. Naglasio je da će BiH biti suočena s nedostatkom električne energije koju će kako je istakao morati uvoziti te da u tom smislu treba iskoristiti potencijal koji ima i sačuvati svoju energetsku nezavisnost. Također je istakao da je po iskorištenosti hidropotencijala BiH zadnja u Evropi dok je potencijal rijeke Drine u ove svrhe iskorišten tek oko 34 posto.

Načelnik Općine Foča-Ustikolina Zijad Kunovac koji je prisustvovao javnoj raspravi, istakao je da je Općinsko vijeće Foča-Ustikolina donijelo odluku da nema gradnje HE dok se ne izrade strateški planovi koji će pokazati opravdanost i neopravdanost gradnje.

- Građani će se o tome izjasniti na referendumu i ono što oni kažu uradit će vijeće, kazao je Kunovac.

Načelnik Općine Goražde Mustafa Kurtović odbio je doći na javnu raspravu jer smatra da je daleko bolji bio prijedlog Općinskog vijeća Goražde o održavanju zajedničkog sastanka s predstavnicima Elektroprivrede kojem bi prisustvovali i vijećnici i građani i nevladin sektor, dodajući da mu nije jasno zašto do tog sastanka koji je trebao biti održan danas, nije došlo

„Kroz dvije sjednice vijeća mi smo potvrdili svoj generalni stav i sigurno nećemo odustati od odluke o zabrani gradnje HE Ustikolina. To treba biti svima jasno. Ove pokušaje u uskom krugu ljudi nikada neću podržati, a i građani s pravom negoduju. Drugačije bi bilo da je danas održan sastanak kako smo mi predlagali“ , kazao je Kurtović.


Elektrane bi mogle biti pogubne za Podrinje

Građani Podrinja neće dozvoliti izgradnju Hidroelektrane "Ustikolina" i njenim zagovaračima spremni su se suprotstaviti svim sredstvima. Bosna i Hercegovina, prije svega, treba riješiti status objekata koji na njenoj teritoriji proizvode struju za susjede i prekinuti praksu uništavanja svojih prirodnih bogatstava.

Sramni izostanak

Ovo su samo neke od poruka upućenih sa javne tribine "Spasimo Drinu", koju je u Goraždu organiziralo Udruženje za zaštitu rijeke Drine i okoliša "Eko Drina", uz učešće eminentnih bh. eksperata sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu Avde Sofradžije, Muriza Spahića i Rifata Škrijelja, te uz prisustvo studenata PMF-a, predstavnika vlasti, brojnih NVO, turističkih organizacija i velikog broja građana.

Izostanak federalnog ministra Vahida Heće i predstavnika "Elektroprivrede BiH" ocijenjen je sramnim.

- Zbog onih koji su spremni prodati patriotizam, zbog onih koji su spremni pisati lažne, naručene studije, održavamo ovu javnu tribinu. Stavljanje BiH i njenih resursa u kolonizatorski, hamalski položaj je odnos baraba prema našem sutra i budućnosti generacija. Ne pripadamo ljudima koji misle da će kada oni umru, i sunce prestati sijati - kazao je Admir Kuljuh, predsjednik UO "Eko Drina".

Bh. eksperti upozorili su da je projekt izgradnje HE "Ustikolina" zasnovan na zastarjeloj dokumentaciji, koja je prije 20 i više godina rađena u Beogradu, te tvrde da bi se naučnim studijama dokazalo da je visina investicije zanemariva u odnosu na štetne posljedice po stanovništvo i ekologiju.

Prijetnje poplavama

Dekan PMF-a Muriz Spahić zatražio je angažman bh. stručnjaka, jer "diplome koje imamo nisu samo naše, već i države u kojoj živimo".

- Polemika u novinama vodi se o tome je li tender raspisan ili ne u skladu sa zakonom, a sve ono što je trebalo da mu prethodi, a zove se ekologija, niko ne spominje. Kada saberete svaki kvadratni metar plodne zemlje pored Drine, svako stablo voća, svaki kilometar lokalnog puta, vaše avlije, bašče i kuće, te ono što živi u Drini, to je cijena koju plaćamo - istakao je prof. dr Rifat Škrijelj, upozoravajući kako ne postoje garancije da se Goražde jednog dana neće suočiti s poplavom.

- Ne zanimaju nas finansijeri. Mi moramo zauzeti stav da od sada, pa do vječnosti nema govora o izgradnji HE na Drini i da nema cijene koju nam za to mogu platiti - kazao je emeritus prof. dr. Avdo Sofradžija, kojeg su podržali brojni diskutanti.

Vlast će poštovati volju građana

Premijer BPK Goražde Salem Halilović, predsjedavajući OV Goražde Smajo Baščelija i načelnik općine Foča Ustikolina Zijad Kunovac izrazili su opredjeljenje da poštuju volju građana. Istaknuto je da je OV Goražde već donijelo odluku o zabrani izgradnje HE i raspisivanju referenduma u vezi s tim pitanjem, a OV Foča Ustikolina također se usprotivilo izgradnji dok se građani ne izjasne.


Syndicate content