Federacija BiH

Studija energetskog sektora u BiH, Modul 13 - Okoliš

U aprilu 2008. godine predstavljena je Studija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, opsežan dokument u 18 knjiga, čiji ciljevi su pomoć u definiranju državne energetske strategije, integriranje BiH u regionalno tržište energije i potrebne investicije u ovaj sektor do 2020. godine.

Vjetrenica

There are only 20 caves in the world that have over 20 underground species. By biodiversity of its underground fauna, Vjetrenica is the first in the world. It accounts for 92 described species adapted only to undersoil life not able to survive under different circumstances. there are also 6 more species in the process of scientific description.

Crvena lista faune Federacije Bosne i Hercegovine

Crvena lista faune Federacije Bosne i Hercegovine

Crvena lista flore Federacije Bosne i Hercegovine

Crvena lista flore Federacije Bosne i Hercegovine

Komentari "Eko akcije" na Nacrt zakona o zaštiti okoliša Federacije BiH

U priloženom dokumentu su dati komentari koje smo uputili Ministarstvu okoliša i turizma Federacije BiH na Nacrt zakona o zaštiti okoliša.

Komentari "Eko akcije" na Prednacrt zakona o okolišu Federacije BiH

U priloženom dokumentu su dati komentari koje smo uputili Ministarstvu okoliša i turizma Federacije BiH na Prednacrt zakona o zaštiti okoliša.

Nacrt zakona o zaštiti okoliša FBIH

Nacrt zakona o zaštiti okoliša FBiH

Syndicate content