Zašto su posječene velike količine stabala na Trebeviću?

U blizini Prvog šumara na Trebeviću proteklih dana mogle su se vidjeti velike količine posječene šume, što je zabrinulo neke prolaznike i ljubitelje prirode, koji su kontaktirali i našu redakciju. No, u preduzeću "Sarajevošume" kazali su nam da se šuma sječe u okviru redovnih aktivnosti i u skladu s planom poslovanja.

- Planirana je sječa skoro 500 kubika. Ovo su sanitarne sječe i time želimo obnoviti šume na ovom dijelu Trebevića. Inače, sve šume na ovoj planini su zdrave. Nakon sječe, pustit ćemo dvije godine da se prirodno obnove, a tamo gdje ne može na taj način, onda pošumljavamo - kazao nam je tehnički direktor Dervo Aljović te je dodao da sve radove prate inspekcije i Kantonalna uprava za šumarstvo. 

Isto je za naš list potvrdio i direktor Uprave Samir Fazlić, koji je rekao da se sve radi u sklopu redovnih aktivnosti.


14/07/2010 Dnevni Avaz


Share this