Vrelo Bosne, Skakavac i Bijambare pod nadzorom samo jedne ustanove

O spomeniku prirode Vrelo Bosne te o zaštićenim područjima Bijambare i Skakavac od sada će brigu voditi dosadašnja JU "Spomenik prirode Vrelo Bosne". Ona je na osnovu Odluke koju je donijela Skupština KS promijenila naziv u Kantonalnu javnu ustanovu za zaštićena prirodna područja.

- U okviru nove ustanove postojat će tri sektora pod čiji će nadzor biti ova područja. Time će se znatno smanjiti troškovi njihovog održavanja. Na osnovu postojeće planske dokumentacije vršit će se njihov daljni razvoj, korištenje i promovisanje - kaže Zijada Krvavac, pomoćnik ministra za prostorno uređenje KS.

Prema njenim riječima, ovakav način upravljanja zahtijeva manji broj uposlenika s obzirom na to da će se objediniti određeni poslovi. Broj članova Upravnog odbora Javne ustanove umjesto sadašnjih pet imat će samo tri člana.

- Uskoro ćemo organizovati primopredaju poslova, bit će napravljen novi pravilnik o radu, a uradit će se i sistematizacija radnih mjesta  - ističe Krvavac.

U KS 2,5 hiljade hektara zaštićenog područja

Kako ističe Krvavac, na području Kantona Sarajevo ima 2,5 hiljade hektara zaštićenog područja.

- Do sada su Bijambarama dobro upravljale "Sarajevošume". Međutim, kako bi ovo područje koje je pogodno za razvoj eko turizma još više oživjelo treba što prije obnoviti devastirane objekte. Trebamo ih u što kraćem roku prenamjeniti i koristiti za edukaciju i obrazovanja te za odmaranje posjetilaca - ističe Krvavac.


07/01/2010 www.dnevniavaz.ba


Share this