Vlada FBIH odlučila: Kreće se sa gradnjom HE Vranduk, RiTE Kongora i TE Tuzla

MOSTAR - Vlada FBiH donijela je odluke o pripremi i izgradnji jedne hidro i dvije termoelektrane u skladu sa Odlukom o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u FBiH, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću te vlade. Riječ je o HE Vranduk 23 MW, RiTE Kongora 2x 275 MW i TE Tuzla, blok 7, 450 MW.

Naime, danas je, kako se navodi, data saglasnost JP "Elektroprivreda BiH" da nastavi aktivnosti na pripremi i izgradnji HE Vranduk, te da na mjestu izgradnje formira posebnu organizacionu jedinicu. Finansiranje ovog projekta vršit će se po modelu koji predviđa angažovanje vlastitih sredstava JP Elektroprivreda BiH, kao i kreditnih sredstava.

Vlada FBiH je istovremeno, posebnom odlukom, dala saglasnost da se pristupi postupku dodjele koncesije za izgradnju ove hidroelektrane, na osnovu samoinicijativne ponude ponuđača JP "Elektroprivreda BiH" d.d. iz Sarajeva.  Za vođenje pregovora i postupka dodjele koncesije, kao koncesor ovlašteno je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

"Saglasnost je danas data i JP Elektroprivredi HZ HB da, u svojstvu nosioca aktivnosti, izvrši pripreme i realizaciju izgradnje elektroenergetskog objekta RiTE Kongora, čije će se finansiranje vršiti po modelu zajedničkih ulaganja ovog elektroprivrednog preduzeća sa strateškim partnerima - kompanijama odabranim putem međunarodnog javnog poziva.

Partnerstvo podrazumijeva da Federacija BiH ostaje vlasnik prirodnih resursa, bez privatizacije, a da povrat uloženih partnerskih sredstava ide preko proizvedene električne energije.
Garanciju za uložena sredstva predstavlja izgrađeni objekat, a zajedničko upravljanje i odlučivanje o strateškim pitanjima putem konsenzusa je model funkcioniranja zajedničke kompanije", navodi se u saopćenju.

Pod istim uvjetima i principima, kako je navedeno, bit će raspisan međunarodni tender za strateško partnerstvo za izgradnju bloka 7 TE Tuzla, za šta je danas dobila saglasnost JP Elektroprivreda BiH.

"Ona će, naime, sa odabranim strateškim partnerom, u ovu svrhu, formirati zajedničko privredno društvo na području općine Tuzla, s namjerom da se projekat završi do 2017. godine", stoji u saopćenju.


10/03/2010 www.radiobosna.net


Share this