Stotine hiljada kubika smeća iz deponije u naseljima

Ekološki incident pogodio je općinu Konjic. Usljed obilnih kiša podigao se vodostaj rijeka Ljuta i Bijela koje su stotine hiljada kubika smeća s konjičke deponije Vrabac u bujici nanijele u naselja, javlja Federalna televizija.

Tone smeće sada su pred porodičnim kućama kojima se ne može prići, odneseni su prilazni putevi i mostovi, a otpad prijeti i Neretvi.

Obilne kiše stvorile su vještačku akumulaciju ispunjenu smećem na rijeci Bijeloj, a kad je došlo do njezina pucanja, plimni val je smeće raznio kroz cijelo naselje u dužini od 15 kilometara.
Prilazi pojedinim kućama su nestali, bujica je odnijela i dio njiva, a cijeli je kraj prekriven otpadom. Problem je, kažu mještani, što se gradska deponija Vrabac nalazi iznad naselja i na to su već upozoravali općinske vlasti, ali ih niko nije slušao.

Bujica je uništila i most koji je glavna komunikacija prema općinama Nevesinje, Kalinovik i Trnovo, a pripadnici općinske civilne zaštite dijelom su ga sanirali za promet. Ubrzano se radi i čišćenje nanosa smeća. Za sutra je sazvan sastanak svih mještana, a ukoliko općina ne iznađe rješenje za gradsku deponiju, kažu da su spremni na blokade cesta i radikalnije poteze.

Inače, problem gradske deponije u Konjicu datira još od konca rata kada je deponija sa stare prijeratne lokacije u Ovčarima izmještena na „privremenu“ lokaciju na Vrabču. Taj status „privremene“ deponija ima i danas, a ovaj posljednji ekološki incident pokazuje da je ova lokacija deponije apsolutno neprihvatljiva i ne predstavlja rješenje na duži rok.


16/11/2010 www.sarajevo-x.com


Share this