Prokoško jezero

Opis

Prokoško jezero predstavlja jedan od najupečatljivijih ovdašnjih prirodnih fenomena i proglašen je Spomenikom prirode (IUCN – III kategorija). Nalazi se u Centralnoj Bosni na planini Vranici između doline rijeke Vrbasa i doline rijeke Bosne. Najvažnija karakteristika jezera je da se nalazi na visini od preko 1600 metara, a okružuju ga najveći vrhovi planine Vranice: Nadkrstac (2.110m), Krstac (2.069m) i Ločika (2.107m) Odlikuje se vrlo visokim nivoima geološke, biološke i hidrološke raznolikosti, a pejzažna jedinstvenost čini ovo područje jednim od najvrijednijih u BiH.


Prema usvojenom zakonu prostorni obuhvat zaštićenog područja od 2225 ha, podijeljen je u tri zone:
• Prva zona – 8% ili 186 ha od ukupno predviđene površine; ova zona obuhvata jezersku površinu i padinske dijelove i u njoj vrijedi strogi režim zaštite bez ljudskog djelovanja;
• Druga zona – 175% ili 700 ha od ukupno predviđene površine u kojem je ostavljena mogućnost ograničenog ljudskog djelovanja;
• Treća zona – preostali dio odnosno 75% predviđene površine koja je u funkciji sigurnosne zone prethodno navedenih područja.


Iako je ovo područje bilo pod zaštitom i po ranijim zakonima (bivše SRBiH) to nije spriječilo masovnu gradnju stambenih objekata (vikendice) čime je narušena, ne samo estetska, već i biološka i hidrološka vrijednost jezera i okoline. Situacija se nije promijenila ni nakon donošenja zakona o zaštiti u rangu spomenika prirode koji je još 2005. godine usvojen od strane kantonalne skupštine

Prijetnje

  • neadekvatna (nepostojeća) primjena zakona o zaštiti Spomenika prirode iz 2005.godine u praksi.
  • masovna gradnja stambenih objekata (vikendica) uz same obale jezera.
  • poribljavanje jezera pastrmkom, dovelo je do nestanka tritona (Mesotriton alpestris) endemske vrste vodozemca.
  • potpuni nemar posjetilaca, koji iza sebe, doslovno, ostavljaju tone smeća.

Galerija

Karta


Javascript is required to view this map.

Ostalo

Status: 
Spomenik prirode
Površina: 
2119.00
Entitet: 
FBiH
IUCN kategorija: 
III
Efektivno zaštićeno: 
Djelomično