Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna R.P. Gradski centar „Marijin Dvor“-za lokalitet Hastahana

Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna R.P. Gradski centar „Marijin Dvor“-za lokalitet
Hastahana
Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna R.P. Gradski centar „Marijin Dvor" za lokalitet Hastahana usvojen na 41. sjednici Općinskog vijeća općine Centar održanoj 25. jula 2019.

DodatakVeličina
Tačka 04 41 sjednica.pdf10.84 MB


Share this