Područje za upravljanje resursima "Univerzitetski grad"

Opis

Područje za upravljanje resursima Univerzitetski grad je zaštićeno prirodno dobro Republike Srpske. Nalazi se u Banjalučkom naselju Borik i zauzima površinu od 273.817 m2. Područje je zaštićeno od 2012. godine i nalazi se pod upravom Instituta za genetičke resurse pri Univerzitetu u Banjoj Luci.

U cijelom kompleksu područja registrovano je oko 100 taksona od kojih se 81 nalazi u zaštićenom parku. Park čine 1.423 stabala od čega 1.321 drveća i 102 žbunja. Kao najznačajnija vrijednost Univerzitetskog grada izdvaja se drvored platana čija dužina iznosi 270 metara, a koji se sastoji od 99 stabala. Kao značajna cjelina izdvaja se dvorište III paviljona Studentskog centra Nikola Tesla. Ornitološkim istraživanjima je zabilježeno 55 vrsta ptica. Unutar zaštićenog područja postoje i 2 objekta koji posjeduju kulturno-istorijske vrijednosti. To su zgrada Rektorata i zgrada Tereza, oba iz austrougarskog perioda.

Područje za upravljanje resursima Univerzitetski grad nalazi se pod II i III stepenom zaštite. Pod II stepenom zaštite obuhvaćeni su posebno vrijedna pojedinačna stabla, grupacije stabala, pojas uz rijeku Vrbas i površina rezervisana za botaničku baštu, dok se ostali zasadi nalaze pod III stepenom zaštite.

Za spomenike prirode, unutar zaštićenog područja izdvojeni su:
• 4 žuta bora;
• 2 poljska jasena;
• grupa stabala močvarnog taksodijuma;
• papirasta breza;
• japanska sofora;
• hrast lužnjak;
• himalajski borovac;
• nutkanski pačempres;
• stablo trešnje.

Inicijativa za osnivanje botaničke bašte u sklopu Univerzitetskog grada, nastala je 2004. godine kada je i prihvaćena od strane Gradske Skupštine. Do 2012. godine zasađeno je oko 300 stabala. Pored novozasađenih stabala, botaničku baštu čine i biljke sačuvane i zasađene prije 2004. godine, kada je područje bilo dio vojne kasarne Vrbas. Najznačajnija biljka iz tog perioda je stablo Džefrijevog bora.

Galerija

Karta

<?php
$block = module_invoke('gmap_location', 'block', 'view', 0);
print $block['content'];
?>

Ostalo

Status: 
Područje za upravljanje resursima
Površina: 
27.38
Entitet: 
RS
IUCN kategorija: 
VI
Efektivno zaštićeno: 
Da