Početak kampanje «Srcem za Prenj» i biciklistička tura Sarajevo-Mostar-Bihać

U ponedjeljak 19.7.2010. godine u 10.00 časova, na lokaciji Trg Fra Grge Martića-plato ispred Katedrale, će zvanično biti pokrenuta Inicijativa za Prenj, potpisivanjem Protokola o saradnji. Činom potpisivanja i formiranja Inicijative za Prenj će biti najavljen početak kampanje «Srcem za Prenj».

Na akciji prolaznici će moći dobiti letke sa više informacija o kampanji Srcem za Prenj, potpisati peticiju za proglašenje područja Prenj-Čvrsnica-Čabulja-Vran nacionalnim parkom, te vidjeti izložbu fotografija planine Prenj.

Kao jedna od prvih aktivnosti u kampanji u 10.30 časova učesnici biciklističke ture će krenuti na put dug 500 km (Sarajevo-Mostar-Bihać), na kojoj će se u Mostaru i Bihaću organizovati promotivne aktivnosti (za više informacija kontaktirati koordinatora biciklističke ture).

Kampanjom javnog informisanja i zagovaranja želimo da pokrenemo stručnu i javnu raspravu o planovima korištenja šireg područja Prenja. U dijalog ćemo uključiti i predstavnike međunarodnih organizacija i institucija, koji svojim iskustvom i standardima u oblasti planiranja održivog razvoja mogu da daju značajan doprinos.

Inicijativa za Prenj je neformalna koalicija udruženja i pojedinaca okupljenih oko zajedničkih ciljeva da se područje Prenj-Čvsnica-Čabulja-Vran hitno proglasi nacionalnim parkom, zaustavi dalja degradacija, te uspostavi održivo upravljanje područjem Prenj-Čvrsnica-Čabulja-Vran, uz aktivno učešće javnosti u donošenju odluka.

U Inicijativu za Prenj se mogu uključiti sva zainteresovana pravna i fizička lica, formalne i neformalne grupe, nevladine i vladine organizacija, domaće i međunarodne organizacije, ukoliko podržavaju ciljeve Inicijative.

Ciljevi incijative su usmjereni na hitno proglašenje nacionalnog parka, zaustavljanje degradacije, te održivo upravljanje područjem Prenj-Čvrsnica-Čabulja-Vran, uz aktivno učešće javnosti u donošenju odluka.

 

Za više informacija:

Anes Podić 062 293 763 – predstavnici Inicijative za Prenj

Thierry Joubert 061 213278 - predstavnici Inicijative za Prenj

Miodrag Dakić 066 475 444 – koordinator biciklističke ture

Email: [email protected]

Web: www.facebook.com/srcemzaprenj


18/07/2010 Eko Akcija


Share this