Piju vodu koju sami zagađuju

- Korito Večerice puno je smeća. Plastične flaše, kese i drugi otpad voda nosi prema Ilidži u prostor gdje su smještene filtracione cijevi odakle se voda uzima za bunare, a dalje za piće. Pozivam Hrasničane da ne bacaju smeće u Večericu jer im se to isto smeće vraća kroz cijevi u vodi koju piju. Tako praktično piju vodu koju sami zagađuju, a to moraju konačno prestati radi vlastitog i zdravlja svih Sarajlija - rekao je Delić.

Naša ekipa obišla je korito Večerice s Amirom Mulamustafić, uposlenicom "Vrela Bosne", koja nam je pokazala gdje je rijeka najviše zagađena.

- I pored toga što je postavljena tabla na kojoj piše da je zabranjeno bacanje smeća, trenutno ga najviše ima u naselju Stojčevac. Iako je dio korita očišćen, to je nedovoljno jer je rijeka u pojedinim dijelovima puno zagađena - kazala je Mulamustafić.

U MZ Hrasnica 1 kazali su da rijeku Večericu zagađuju nesavjesni građani. Međutim, kao glavni problem navode to što im preduzeće "Rad" odvozi smeće samo tri puta sedmično.

- Kontejneri su uvijek pretrpani pa vjetar i psi raznesu velike količine smeća kojeg dosta završi i u rijeci. "Rad" bi trebao više puta sedmično odvoziti otpad - kažu u MZ.

Ahmed Đipa, portparol "Rada", pojasnio je da su kontejneri namijenjeni samo za kućno smeće, a ne za različite vrste drugog otpada koji mještani bacaju.

- Neka nam iz MZ kažu da treba češće odvoziti smeće, mi ćemo to uraditi, iako je standard da se iz tih dijelova grada smeće odvozi tri puta sedmično - ističe Đipa.

Autor: S. Muhić


16/10/2009 Dnevni Avaz


Share this