Novi pomor ribe u rijeci Bosni!

Jučer i danas ujutro građani su obavijestili Županijsku uprave civilne zaštite o pomoru ribe u toku rijeke Bosne u mjestu Donja Vraca.

- Na poziv građana i uvidom na licu mjesta, od strane Kantonalne uprave civilne zaštite, u mjestu Donja Vraca, općina Zenica, na rijeci Bosni uočena je i evidentirana uginula riba i to u većoj količini. Uzrok pomora ribe nije poznat, rečeno je portalu Bitno iz Uprave.

Prema informacijama županijskoj vodnog inspektora, pomor ribe je uočen još prethodnog dana.


14/09/2009 www.bitno.ba


Share this