Ne dopustiti da unište „biospeleološki Galapagos“

Vjetrenica je posljednjih deset dana predmet vandalskih radnji koje lokalna vlast izvodi pod firmom turističkog uređenja. Priprema pećine za uređenje, dozvola za izvođenje radova, kao i sami radovi, ostvareni su ili protiču bez adekvatna stručnog priloga ili nadzora. S jedne strane postoji zakonski i institucijski vakuum oko Vjetrenice koji treba riješiti da bi se išta moglo raditi, a s druge strane, i u takvim uvjetima potrebna je primjena vrhunske struke, budući je Vjetrenica najbogatija pećina u svijetu podzemnom faunom, koja traži posebnu skrb. Pored toga, njezina povijest ima veliku kulturnu važnost, pa prema svakom njezinu unutrašnjem objektu – čamcima za istraživanje, stećcima, turističkoj stazi ili električnoj rasvjeti – treba postupati kao s muzejskim vrijednostima, što nažalost nije slučaj.

Zbog svojih vrijednosti koje imaju nacionalni kulturni značaj, početkom kolovoza 2009. Vjetrenica je ušla u postupak proglašenja nacionalnim spomenikom, o čemu je državna Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika obavijestila 13. kolovoza 2009. sve zainteresirane, zatražila od njih suradnju te da ne poduzimaju ništa što bi umanjilo vrijednosti Vjeternice. Unatoč tome, izvođači radova ne poštuju ove obavezujuće mjere.

Vjetrenica je turistička pećina čija je oprema uništena u ratu 1991-1995.. Prije rata pripadala je općini Trebinje, koja je danas u entitetu Republika Srpska, a od rata novoformiranoj općini Ravno, koja je dio entiteta Federacije Bosne i Hercegvine. Do 2000. nije imala nikakvu zaštitu, bila je otvorena i izložena nekontroliranim posjetama, pa i krijumčarima podzemne faune. Tada je izasla grupa ljubitelja prirode koja se kasnije oblikovala u Speleološku udrugu Vjetrenica – Popovo polje, koja je nadomjestila nedostatak institucija i razvila svestranu pažnju prema Vjetrenici: istraživanje, popularizaciju i zaštitu. Krajnji cilj je bio izgradnja zakonske i institucijske infrastrukture, koje bi mogle štititi i održivo korititi Vjeternicu. Međutim, kranji cilj nije ostvaren, a izvode se štetne radnje.

Prijaratni zakoni kategorizirali su Vjetrenicu kao poseban geološki rezervat, što je vrlo visoka kategorija zaštite, ali novi Zakon o zaštiti prirode Federacije BiH, iz 2003., ne poznaje tu kategoriju a vlasti nisu napravile ne samo prekategorizaciju Vjetrenice, nego su napravile vrlo malo na ostvarivanju zakona uopće. Općenito, sektor zaštite prirode jedan je od najslabijih u BiH, pa se vrhunska bh. priroda (po geološkom diverzitetu i flori među vodećima u Europi, a po podzemnoj fauni među vodećima u svijetu) nesmetano koristi kao obična industrijska sirovina. Akademija nauka i umjetnosti BiH prigrlila je projekt istraživanja i sudjeluje u njemu, te je kanididirala Vjetrenicu za Svjetsku listu, ali odustvo društvene strukture učinilo je je to već petu godinu običnim mrtvim slovom. Također, podršku istraživanju i održivom uređenju Vjetrenice pružila je Radna grupa za krš i pećine IUCN-a kao Međunarodna organizacija za podzemnu biologiju. Odustvo volje za rješvanjem položaja Vjeternice vidi se po tome što federalna vlast izbjegava legaliziranje njezina položaja, a sugestije iz Radne grupa IUCN-a da se Vjetrenica proglasi nacionalnim parkom, retorički nastoji svesti na trećerazrednu kategoriju spomenika prirode.

Rezultat svega je odustvo učinkovitih mjera zaštite i daljnja ozbiljna ugroženost Vjetrenice. Stoga molimo sve koji su u mogućnosti da pomognu zaštiti ove jednstvene svjetske špilje. Ne dopustitie da unište „biospeleološki Galapagos“.26/08/2009 www.vjetrenica.com


Share this