Nastavljena devastacija budućeg nacionalnog parka

Jedna od posljednjih netaknutih šuma na području budućeg nacionalnog parka Igman-Bjelašnica-Treskavica-Visočica se ovih dana našla na meti drvosječa. Na području oko Puzima na planini Visočici, gdje su nekad bile netaknute bukove šume, sada se prosijecaju novi šumski putevi i ruše stoljetna bukova stabla.

21/11/2008 Eko akcija


Share this