Kozara

Opis

Nacionalni park "Kozara" nalazi se u sjeverozapadnom dijelu BiH. Osnovan je 1967.godine. Prostire se na površini od 3.494 ha. Nacionalni park "Kozara" organiziran je kao javno poduzeće koje upravlja i posebnim lovištem "Kozara" čija je površina 16.728 ha. U posebnom lovištu "Kozara" dozvoljen je odstrel uzgojne divljači.

Kozara je planina pitomih pejzaža. U njoj se nalaze brojni izvori čiste vode. Veliki broj sunčanih dana, planinski pašnjaci i gusti šumski kompleksi privlače posjetitelje tokom cijele godine. U Nacionalnom parku uređena je skijaška staza sa malim i velikim ski-liftom, čiji je kapacitet 800 skijaša na sat. Obnovljeni sportski tereni na Benkovcu pružaju različite mogućnosti rekreacije.

Na Mrakovici, središnjem dijelu planine Kozare nalazi se spomenički kompleks sagrađen 1972.godine, koji je posvećen žrtvama fašizma za vrijeme Drugog svjetskog rata. Kozaru je nekad posjećivalo više od 300.000 posjetilaca godišnje. Danas se taj broj posjeta smanjio - što je posljedica ratnih dogašanja u BiH. Oko 75.000 posjeta zabilježeno je  u 2005.godini. Obnavljanjem hotela "Monument" i restorana "Bijele vode", te izgradnjom planinskih bungalova apartmanskog tipa na Mrakovici, šanse za brži razvoj turizma u Nacionalnom parku su mnogo veće.

Flora i fauna

Na području NP "Kozara" biljni svijet je raznolik i bogat zahvaljujući mnogobrojnim čimbenicima: klimatskim, edfskim, te orografskim. Sjeverni dio Kozare zauzimaju visoke šume u kojima dominira bukva i jela, u južnom dijelu površine su obrasle, niskim šumama hrasta i kulturama četinara (crni i bijeli bor, smrča). Karakteristična pojava je zastupljenost jele na visinama koje nisu uobičajene u Evropi za ovu vrstu. Naime, na jelu, na Kozari, nailazimo i na visinama od 200 metara!Pored njih ima i javora, lipe, jasena, graba, ive i johe. Među grmolikim vrstama na Kozari zastupljene su vrste: lijeska, glog, zova, a zeljasti pokrov čine petrov krst (Paris quadrifolia), lazarkinja (Asperula odorata), šumarica (Anemobe nemorosa), kopitnjak (Asarum europeum), kukurijek (Helleborus odorus), vrijesak (Calluna vulgaris).

Važan prirodni resurs NP je ljekovito i aromatično bilje. Među ljekovitim biljem koje se nalazi u pojasu šuma jele i bukve ističu se: divlja jagoda (Fragaria vesca), maslačak (Taraxacum officinale), bokvica (Plantago media), hajdučka trava (Achillea millefolium), borovnica (Vaccinium myrtillus), velebilje (Atropa belladona), majčina dušica (Thymus serpyllum), kamilica (Matricaria chamomilla), nana (Mentha piperita), jagorčevina (Primula vulgaris), kupina (Rubus fruticosus), zova (Sambucus nigra).

Flora NP "Kozara" nije još dovoljno istražena mada se pouzdano zna da je broj vaskularnih biljaka premašio brojku od 900 vrsta, među kojima je veliki broj endema.

Raznolika fauna NP Kozare predstavljena je autohtonim vrstama: divlja svinja, srndać, divlji zec, divlja mačka, lisica, jazavac, vjeverica, kuna zlatica, kuna bjelica, lasica i druge. Prolazna divljač, koja dolazi s drugih okolnih lokaliteta su: vuk i jelen, a ponekad i medvjed. Pored visoke divljači na području NP obitava veliki broj ptičjih vrsta: jastreb, kobac, sova, jarebica, golub dupljaš, grlica, slavuj, svraka, veliki djetlić, sjenica. Od gmazova zastupljene su vrste: bjelouška, poskok, smuk, te gušteri, dok se od vodozemaca može sresti žaba i daždevnjaci. U riječnim tokovima Mlječanice, Starenice, Moštanice živi potočna pastrmka i riječni rak.

Galerija

Karta


Javascript is required to view this map.

Ostalo

Status: 
Nacionalni park
Površina: 
3907.54
Zakon o zaštiti prirode BiH, ("Službeni list SR BiH", broj: 4/65, od 5. februara 1965. godine)
Entitet: 
RS
IUCN kategorija: 
II
Efektivno zaštićeno: 
Da