Komentari "Eko akcije" na Prednacrt zakona o okolišu Federacije BiH

U priloženom dokumentu su dati komentari koje smo uputili Ministarstvu okoliša i turizma Federacije BiH na Prednacrt zakona o zaštiti okoliša.

DodatakVeličina
Primjedbe Eko akcije na Prednacrt zakona o zaštiti okoliša Federacije BiH.pdf993.57 KB


Share this