Bespravna gradnja u predizborne svrhe

Kada je u pitanju izgradnja Buroj Ozone City-a u Trnovu javnost je, s nekom namjerom, dovedena u zabludu. Suprotno najavama investitora, za gradnju City-ja ništa nije spremno.Usljed planirane veličine stambenog naselja od preko 140 hektara, prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša FBiH, Zakona o građenju FBIH  i relevantnih podzakona, da bi investitor uopće mogao dobiti dozvolu za građenje bio je obavezan od Federalnog ministarstva okoliša i turizma zatražiti provođenje postupka procjene utjecaja na okoliš.

Situaciju dodatno komplikuje to što se lokalitet planiranog naselja Prečko polje u vodozaštitnoj zoni izvorišta Bijele rijeke, koja je prema relevantnim studijama[1] i Prostornom planu Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023., predviđena da bude korištena za snabdijevanje vodom grada Sarajeva. u postplanskom periodu, nakon 2023. godine.

S obzirom na mogući utjecaj budućeg naselja na izvorišta Bijele rijeke, kao i blizine planiranog Nacionalnog parka “Igman, Bjelašnica, Treskavica, Visočica” taj postupak bi obavezno iziskivao izdavanje okolinske dozvole, uz prethodnu izradu studije utjecaja na okoliš.

U ovom slučaju, ništa od toga nije urađeno, štaviše investitor se nije ni obratio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma[2]. Imajući to u vidu, sve radnje na lokalitetu su nezakonite.


[1] Master Plan/Feasibility Study, GIBB/KCIC/EE konzorcij, Sarajevo, 1999.

[2] Dopis Federalnog ministarstva okoliša i turizma br. 05-23-690/16, u prilogu

Dopis koji je naše udruženje uputilo 28. aprila 2016. Federalnom ministarstvu okoliša i turizma


19/09/2016 Eko akcija


Share this