Pećina Rastuša

Pećina Rastuša

Pećina Rastuša nalazi se 12 kilometara sjeverozapadno od grada Teslića, na padini Hrnjeg brda, kod sela Rastuša. Nalazi se na 370 metara nadmorske visine. Rastuša je arheološki i paleontološki najistraženija pećina Republike Srpske.

Prikupi sadržaj