Pećina Orlovača

Pećina Orlovača

Pećina Orlovača, poznata i kao Savina pećina, nalazi se na brdu Orlovača, zaseok Sinjevo u naselju Sumbulovac, općina Pale, Bosna i Hercegovina. Od magistralnog puta Sarajevo - Sokolac udaljena je 1 km. Proglašena je spomenikom prirode 2011. godine.

Prikupi sadržaj