Pećina Ćatlo

Pećina Đatlo

Pećina Đatlo je pećina koja se nalazi na Koritskoj visoravni, ispod vrha Kobilja glava. Pripada općini Gacko u Republici Srpskoj. Dužina pećine je 1970 metara. Ova pećina je pod zaštitom Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske i proglašena je spomenikom prirode 2013. godine.

Prikupi sadržaj