Blidinje

Blidinje

Prostor parka prirode "Blidinje" obuhvata prostor kojeg zatvara rijeka Neretva s istoka, Vran planina sa zapada, obronci Čvrsnice sa dolinom Doljanke sa sjevera, te Čabulja sa juga.

Prikupi sadržaj