bespravna gradnja

Tirak: Zatvorit ćemo objekte sa nelegalnom kanalizacijom

Dobro očišćeno više od 90 posto kolektora. Naredne sedmice provjeravanje septičkih jama.


Svaka peta vikendica bespravno podignuta

Bliži se još jedna zimska turistička sezona, a Vlašiću stari problemi: neriješeni slučajevi bespravne gradnje i imovinskopravni odnosi iz prethodnih godina, loša infrastruktura i neuspjela privatizacija Sportsko-rekreacionog centra.


Ekocid na Bjelašnici

Ova fotografija je napravljena par dana nakon ponovnog EKOCIDA sada na samom ulazu u okno kanjona Rakitnice. Poznato je kako je prošlo sa Babinim dolom na Bjelašnici, ali da će se drznuti da odu ovako daleko to nije jasno običnom građaninu.


Obustava radova na MHC Luke dok se ne preispita zakonitost

Nakon što je prije desetak dana na riječici Željeznici počela izgradnja minihidroelektrane Luke i na traženje mještana MZ Dusina i Gojevići inspektori resornog ministarstva SBK radove odmah obustavili, jučer je Općinsko vijeće Fojnice održalo vanrednu sjednicu. Vijećnici su na dnevnom redu imali samo jednu tačku dnevnog reda - problematiku oko izgradnje MHC na području općine. 


Protestno okupljanje građana ispred zgrade Općine povodom rješavanja nastale problematike oko izgradnje MHC-a

Kako je i najavljeno na sastanku koji je održan u prošlu srijedu u Bakovićima jučer je u vremenu od 10 do 12 sati održan mirni protest građana Gojevića, Dusine, Luka, Bakovića i drugih građana ispred zgrade Općine. Razlog okupljanja građana je rješavanje nastale problematike oko izgradnje mini hidrocentrala (MHC) na području općine Fojnica.


Pismo vodećeg stručnjaka za krš bh. vlastima

Vodeći stručnjak za zaštitu krša Elery Hamilton-Smith zatražio je od bh.vlasti i međunarodnih tijela otklanjanje opasnosti za Vjetrenicu i ponudio stručnu pomoć za njezino održivo uređenje.

Objavljujemo cjelovit prijevod pisma koje je adresirano na premijera Mustafu Mujezinovića:

„Poštovani premijeru!

Pišem Vam kako bih izrazio svoju duboku zabrinutost zbog štete koja se nanosi pećini Vjetrenici u Popovu polju u Bosni i Hercegovini. Ovo područje obuhvaća znatan skup reljefnih oblika i uključuje ogroman i cjelovit dio Popova polja, špilje Vjetrenice i zaravni iznad špilje.

Špilja ima jedinstvenu morfologiju i mikro-meteorologiju i jedan je od najvećih primjera podzemne bio-raznolikosti u svijetu. Ona je nesumnjivo jedan od najznačajnijih primjera prirodne baštine u kršu.

Doista je za žaljenje da se trenutni razvoj špilje za turističke svrhe provodi bez stručnosti, koju takav složen i važan položaj zahtjeva. Zajedno s neprikladnim pumpanjem vode iz pećinskog sustava, nepravilnog korištenja poljoprivrednih kemikalija, izgradnjom kamenoloma i izuzetno loše prakse pri ekspolataciji, ovo je velika degradacija prirodnih vrijednosti ovog lokaliteta.

Dozvolite mi da za ovu procjenu iznesem svoje kvalifikacije. Ja sam se 56 godina bavio proučavanjem krša, bio uključen u kampanje za njegovo očuvanje i zaštitu te u razvoj učinkovitih planova upravljanja kršem – sve to u više od 70 različitih zemalja, uključujući većinu ogromnih područja Kine i SAD-a. Bio sam na mnogim značajnim pozicijama u međunarodnim organizacijama, uključujući i vodeću poziciju šefa Radne grupe za krš Svjetske komisije za zaštićna područja IUCN-a /WCPA . Bio sam predavač velikom broju studenata na postdiplomskom studiju iz oblasti krša. Zbog svega navedenog, mogu prosuditi da Vjetrenica i Popovo polje čine jedno od najznačajnijih područja prirodne krške baštine u svijetu.

Mogu samo reći da vjerujem da će se razmjeri štete koju nanosite Vi i Vaše kolege iz Vlade zanemarivanjem odgovarajuće zaštite i očuvanja ovog kraja, odraziti u budućnosti čime ćete diskreditirati sami sebe. To će biti tragedija za budućnost Vaše zemlje i za odnos koji bi Vaša Vlada trebala imati s vladama širom svijeta.

Veoma je bitno osnovati stručnu grupu koja će procijeniti što treba učiniti kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita i upravljanje. Osobno znam i radio sam s mnogim ljudima koji bi trebali biti u sastavu te stručne grupe.

Ako uvažite moju zabrinutost i odlučite djelovati, ja bih još jednom rado posjetio Vašu zemlju i pomogao u osnivanju spomenute grupe. Bilo bi mi također drago nadgledati proces planiranja i pružiti pomoć kako bi započela njegova provedba.

S poštovanjem, Elery Hamilton-Smith,
Profesor, School of Environmental Sciences, Charles Sturt University Australija Član Svjetske komisije za zaštićena područja i Komisije za okoliš, ekonomsku i socijalnu politiku Međunarodne unije za zaštitu prirode".

Pismo slična sadržaja uputio je Hamilton-Smith Konvenciji biološke raznolikosti, Bernskoj konvenciji, ministru civilnih poslova BiH Sredoju Noviću, Državnoj komisiji za UNESCO, Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, zamjeniku premijera i ministru kulture i sporta FBiH Gavrilu Grahovcu i drugima.


Vjetrenica još uvijek na udaru!

I danas, 31. augusta, nastavljaju se protuzakoniti radovi u Vjetrenici iako se pećina nalazi u posebnom ražimu zaštite zbog proglašenja nacionalnim spomenikom. Jedan član Speleološke udruge koji je fotografirao zatečeno stanje ispred pećine, zastrašivan je i napadnut kamenjem, ali nije ozlijeđen.

Radovi se izvode osamnaest dana nakon što je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika obavijestila javnost i nadležne ustanove da je pokrenula postupak proglašenja Vjetrenice nacionalnim spomenikom. Speleološka udruga svakodnevno obavještava javnost i nadležne o nastavku protuzakonitih radova, ali za sada nema adekvatnih reakcija. Pored prirodnih, devastaciji su izložene i kulturne vrijednosti: danas je kopan kanal kroz ostatke zidina srednjovjekovnog ljetnikovca s lijeve strane ulaza u Vjetrenicu.Ne dopustiti da unište „biospeleološki Galapagos“

Vjetrenica je posljednjih deset dana predmet vandalskih radnji koje lokalna vlast izvodi pod firmom turističkog uređenja. Priprema pećine za uređenje, dozvola za izvođenje radova, kao i sami radovi, ostvareni su ili protiču bez adekvatna stručnog priloga ili nadzora. S jedne strane postoji zakonski i institucijski vakuum oko Vjetrenice koji treba riješiti da bi se išta moglo raditi, a s druge strane, i u takvim uvjetima potrebna je primjena vrhunske struke, budući je Vjetrenica najbogatija pećina u svijetu podzemnom faunom, koja traži posebnu skrb. Pored toga, njezina povijest ima veliku kulturnu važnost, pa prema svakom njezinu unutrašnjem objektu – čamcima za istraživanje, stećcima, turističkoj stazi ili električnoj rasvjeti – treba postupati kao s muzejskim vrijednostima, što nažalost nije slučaj.

Zbog svojih vrijednosti koje imaju nacionalni kulturni značaj, početkom kolovoza 2009. Vjetrenica je ušla u postupak proglašenja nacionalnim spomenikom, o čemu je državna Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika obavijestila 13. kolovoza 2009. sve zainteresirane, zatražila od njih suradnju te da ne poduzimaju ništa što bi umanjilo vrijednosti Vjeternice. Unatoč tome, izvođači radova ne poštuju ove obavezujuće mjere.

Vjetrenica je turistička pećina čija je oprema uništena u ratu 1991-1995.. Prije rata pripadala je općini Trebinje, koja je danas u entitetu Republika Srpska, a od rata novoformiranoj općini Ravno, koja je dio entiteta Federacije Bosne i Hercegvine. Do 2000. nije imala nikakvu zaštitu, bila je otvorena i izložena nekontroliranim posjetama, pa i krijumčarima podzemne faune. Tada je izasla grupa ljubitelja prirode koja se kasnije oblikovala u Speleološku udrugu Vjetrenica – Popovo polje, koja je nadomjestila nedostatak institucija i razvila svestranu pažnju prema Vjetrenici: istraživanje, popularizaciju i zaštitu. Krajnji cilj je bio izgradnja zakonske i institucijske infrastrukture, koje bi mogle štititi i održivo korititi Vjeternicu. Međutim, kranji cilj nije ostvaren, a izvode se štetne radnje.

Prijaratni zakoni kategorizirali su Vjetrenicu kao poseban geološki rezervat, što je vrlo visoka kategorija zaštite, ali novi Zakon o zaštiti prirode Federacije BiH, iz 2003., ne poznaje tu kategoriju a vlasti nisu napravile ne samo prekategorizaciju Vjetrenice, nego su napravile vrlo malo na ostvarivanju zakona uopće. Općenito, sektor zaštite prirode jedan je od najslabijih u BiH, pa se vrhunska bh. priroda (po geološkom diverzitetu i flori među vodećima u Europi, a po podzemnoj fauni među vodećima u svijetu) nesmetano koristi kao obična industrijska sirovina. Akademija nauka i umjetnosti BiH prigrlila je projekt istraživanja i sudjeluje u njemu, te je kanididirala Vjetrenicu za Svjetsku listu, ali odustvo društvene strukture učinilo je je to već petu godinu običnim mrtvim slovom. Također, podršku istraživanju i održivom uređenju Vjetrenice pružila je Radna grupa za krš i pećine IUCN-a kao Međunarodna organizacija za podzemnu biologiju. Odustvo volje za rješvanjem položaja Vjeternice vidi se po tome što federalna vlast izbjegava legaliziranje njezina položaja, a sugestije iz Radne grupa IUCN-a da se Vjetrenica proglasi nacionalnim parkom, retorički nastoji svesti na trećerazrednu kategoriju spomenika prirode.

Rezultat svega je odustvo učinkovitih mjera zaštite i daljnja ozbiljna ugroženost Vjetrenice. Stoga molimo sve koji su u mogućnosti da pomognu zaštiti ove jednstvene svjetske špilje. Ne dopustitie da unište „biospeleološki Galapagos“.Uprkos zabrani općina pretvara Vjetrenicu u gradilište

Nakon što smo od strane speleološke udruge "Vjetrenica-Popovo polje" obaviješteni o bespravnoj gradnji ispred Vjetrenice, koja se odvija pod pokroviteljstvom općine Ravno, odlučili smo se obratiti Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika s željom da saznamo kakav je njihov stav po tom pitanju te namjeravaju li poduzeti odgovarajuće korake. Napominjemo, Komisija je 3. augusta ove godine pokrenula postupak proglašenja Vjetrenice nacionalnim spomenikom, te zabranila bilo kakve ilegalne radove u periodu od godinu dana nakon dana podnošenja prijedloga.


Protuzakonita brvnara pred Vjetrenicom

Pored ulaza u Vjetrenicu počela je danas nicati drvena brvnara koja bi navodno trebala služiti za turističku ponudu špilje. Prema odgovorima radnika, iza gradnje stoji lokalna vlast, koja je unatoč upozorenjima Speleološke udruge Vjetrenica – Popovo polje počela bez dozvole s radovima na ovom zaštićenom spomeniku prirode.

Speleološka udruga poziva vlasti da hitno zaustave svaku intervenciju bez dozvole, jer u Rješenju o zaštiti Vjetrenice (broj 103. od 22.6.1959.), stoji da je „zabranjena svaka gradnja ili ma kakva promjena oblika terena u njegovoj neposrednoj okolini bez prethodne dozvole Zavoda. Bilo kakva fizička ili pravna osoba koja to radi dužna je o svom trošku prema uputstvima Zavoda vratiti zaštićeni spomenik u prvobitno stanje ili nadoknaditi štetu". U Rješenju stoji da je Zemaljski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti NR BiH, u smislu člana 1 i 19 Zakona o zaštiti spomenika kulture, koji je objavljen u Službenom listu od 3.4.1947., donio rješenje kojim se Vjetrenica u selu Zavala 25.1.1950. stavlja pod zaštitu države.

U Rješenju stoji da se Vjetrenica kao spomenik pod zaštitom države ne smije rušiti, prepravljati, doziđivati ni restaurirati bez prethodne dozvole Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti NR BiH, kojeg je kasnije naslijedio Republički zavod za zaštitu prirodnog i kulturnog naslijeđa. Ovom Zavodu, Zakonom o zaštiti prirode iz 2003. oduzeta je nadležnost nad zaštitom prirode, a da nije osnovano novo tijelo, čime je Federacija BiH počinila protuzakonito djelo protiv zaštite prirode. Naime, nitko ne smije onemogućiti zaštitu prirode, a za provođenje Zakona o zaštiti prirode zaduženo je Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Međunarodno društvo za podzemnu biologiju i Radna grupa za krš i pećine Međunarodne unije za očuvanje prirode upozorili su više puta vlasti u BiH da obustave sve radnje oko Vjetrenice jer bi svijet mogao izgubiti jedno od najvećih dragulja prirode ove vrste.Bh. vlasti nisu ni odgovorile na pismo niti su postupile po njemu u zaštitit prirode.


Prikupi sadržaj