ugrožene vrste

Zaštita jedinstvene ergele na visoravni Krug

Livanjski vijećnici napokon su usvojili Nacrt odluke o zaštiti divljih konja na visoravni Krug. Odlukom je predviđeno prehranjivanje konja, davanje soli u kritičnim zimskim mjesecima, upoznavanje i označavanje krda i grla, te stručni nadzor.


Općina ne može sama zaštititi divlje konje

Na inicijativu brojnih građana, nevladinih organizacija i rijetkih predstavnika vlasti, a na prijedlog načelnika općine Luke Ćelana, Odjel za gospodarstvo i inspekcijske poslove općine Livno organizirao je javnu raspravu o zaštiti livanjskih divljih konja. Na raspravu je došao iznenađujuće mali broj građana, a uopće nije bilo članova Općinskog vijeća koji bi trebali glasati o Prijedlogu odluke o zaštiti ove jedinstvene ergele.


Crna rupa evropske civilizacije

I pored brojnih zakona i konvencija koje je naša zemlja donijela i potpisala, tužna i sramotna priča sa medvjedima, zatočenim na ribnjaku kod Gornjeg Vakufa, u glavnoj ulozi se nastavlja. Mnogobrojni državni službenici odgovorni za ovu oblast očito ne žele da rade svoj posao.


Delo: "Bosanska Postojna" mogla bi završiti tragično

Ko je 'gazda' špilje Vjetrenica, u svijetu i nauci poznate po bogatstvu podzemnog svijeta i ljepoti ukrasa još do kraja neispitanih hodnika, od kojih neki sežu do mora, u blizini Dubrovnika. Da li bi špiljom trebalo da 'gazduju' nauka i svjetski eksperti za speleologiju, da li vlasti države BiH, mostarske županije, ili nekoliko činovnika sićušne, nakon rata vrag bi ga znao zašto, formirane općine Ravno. Na to egzistencijalno pitanje prirodnog rariteta predloženog za zaštitu države nažalost odgovora nema. Epilog aljkavosti vlasti je tvrdnja nauke da je životno ugroženo sve ono što živi u Vjetrenici. Ovo je nedavno rečeno na medjunarodnom speleološkom skupu eksperata iz Slovenije, Hrvatske i BiH.


Balkanski ris pred istrebljenjem

Balkanski ris, najmalobrojnija vrsta evropske mačke koja živi u planinama Makedonije, Crne Gore, Kosova, Srbije, Albanije i BiH, nalazi se pred istrebljenjem.

Naučnici navode da ih nema više od 100, a, osim čovjeka, ta najveća divlja mačka u Evropi nema drugih prirodnih neprijatelja. Ove mačke uglavnom ubijaju seljaci zbog skupocjenog krzna zlatno-smeđe boje.

Iako je za lovljenje risova predviđena kazna zatvora i do osam godina, ilegalci ne prestaju sa radom pošto do sada niko nije priveden pod tim optužbama.

Ali, risovi nestaju i zato što se nekontrolisanom sječom šuma uništavaju njihova staništa.

U Makedoniji i Albaniji čak je uveden video-nadzor. Bilježi se kretanje risova i prikupljaju se podaci u sklopu projekta kome je cilj da razvije strategije njihove zaštite u tamošnjim društvima.

Balkanski ris je nacionalni simbol Makedonije. Njegov lik nalazi se na poštanskim markama i novčićima.

Ima kratak rep, duge noge, tanak vrat te čuperke na ušima. Ova divlja životinja ne napada čovjeka.

Prikupi sadržaj