Una

Za čistu Unu

Bosanska Krupa uz  Bihać  ima najveću odgovornost za zaštitu rijeke Une. Veliki broj projekata koji se radi u ovoj općini za cilj imaju očuvanje prirodne ljepote i  smanjenje stepena zagadjenja ove  rijeke  a jedan od takvih projekata upravo se realizuje na obali u Aleji Zlatnih ljiljana.


Smeće u kanjonu Une

Lijepa ideja, da se u kanjonu Une, između Bosanske Krupe i Bihaća, pored magistralnog puta naprave odmorišta, sa kojih bi se mogao posmatrati jedinstvena rijeka i njen prelijepi kanjon se pretvorila u svoju suprotnost: Umjesto pogleda na rijeku, putnike sada tu dočekuju prave deponije smeća.


Kod Bosanske Otoke masna mrlja na rijeci Uni

Dana 09.09.2007 godine oko 18.00 casova nizvodno od Bosanske Otoke uocena je velika masna mrlja duzine oko dva kilometra. Ribocuvarska sluzba USR. Otoka - Bosanska Otoka je odmah obavjestila kantonalne inspektore. Na lice mjesta su izasli veterinarski i vodoprivredni inspektori te sa ribocuvarom uzeli uzorke vode koji su odneseni na analizu u kantonalni zavod za javno zdravstvo U.S.K-a. Rezultati analize ce ukazati o kakvom incidentu se radi te ukazati na moguceg pocinioca.

Hemikalija zagadila rukavac Une i izazvala pomor ribe

Una zagađena kemikalijama koje su došle iz gradske kanalizacije.


Prikupi sadržaj