Zeleni Neretva

Primjena „evropskih standarda“ na primjeru izgradnje HE Ulog

Energetska grupacija EFT, koncesionar za izgradnju HE Ulog na gornjem toku Neretve, poznata je na ovim prostorima kao trgovac strujom na regionalnom nivou, ali i kao investitor u izgradnji TE Stanari i realizaciji prve faze hidro-energetskog projekta Gornji horizonti. Poznati su po dobro smišljenoj i organizovanoj medijskoj propagandi u kojoj tvrde „da svojim energetskim projektima u BiH donose visoke evropske vrijednosti, kako u provođenju evropskih direktiva i visokih ekoloških standarda, tako i u transparentnosti i poštivanju zakona ove zemlje.


Izdata okolinska dozvola za HE Ulog

Ovih dana, praktično godinu dana od javne rasprave o Studiji uticaja na okoliš HE Ulog na Neretvi održane u Kalinoviku, došli smo do informacije da je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a 11.07.2011. g. izdalo ekološku dozvolu za ovu hidroelektranu kompaniji EFT – HE Ulog d.o.o. Do ove informacije, pa i samog teksta dozvole (rješenja), došli smo neformalnim putem – preko kolega iz Banjaluke.


Zagađivač Trešanice je pronađen!

Kantonalni vodoprivredni inspektor podnio je Općinskom sudu za prekršaje iz Konjica zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog lica „P.N.“ Sarajevo, podružnica Konjic kao i protiv odgovorne osobe J.B. sa mjestom boravka u Sarajevu.


Ekološki incident na vodotoku Trešanice

U ranim jutarnjim satima, dana 10.03.2011. godine, građani Konjica ugledali su rijeku Trešanicu, pritoku Neretve koja protiče kroz grad, u novom ruhu: dno rijeke prekriveno sivo-bijelim slojem taloga. Nesumnjivo da je „neko“ pod okriljem noći istresao u rijeku talog, koji je vjerovatno kao nusproizvod nastao u tehnološkom procesu.


Prezentacija Studije izvodljivosti zaštićenog područja Prenj-Čvrsnica-Čabulja-Vran

U Konjicu je u petak (18.02.2011. g.) trebalo da bude prezentiran nacrt Studije izvodljivosti za buduće zaštićeno područje planina Prenj-Čvrsnica-Čabulja-Vran. Nacrt Studije je kreiran od strane Konzorcija konsultantskih kompanija Bosna-S d.o.o Sarajevo i Elektroprojekt d.d.


Dogovor na štetu Neretve!

Ovom prilikom posjetiocima našeg sajta objavljujemo tekst dopisa što ga je načelnik općine Konjic uputio na više adresa.


Zaštita prirode - Međunarodni standardi i stanje u BiH

Publikacija objavljena u decembru 2008, koja govori o međunarodnim standardima u zaštiti prirode, to o zaštiti prirode u Bosni i Hercegovini. Publikaciju je objavilo Udruženje za zaštitu okoline Zeleni - Neretva, Konjic, uz pomoć Fondacije Heinrich Boll.

Brošura o gornjoj Neretvi

Ovo je priča o gornjem toku rijeke Neretve i prostoru u okruženju vodotoka nazvanog Gornja Neretva, koji predstavlja izuzetnu prirodnu vrijednost i rijetkost, ne samo u Bosni i Hercegovini već i u širem okruženju. Područje Gornje Neretve je do danas ostalo sačuvano i netaknuto u svom izvornom prirodnom ambijentu ...
Ovu lijepu brošuru su napravili "Zeleni Neretva" iz Konjica.

Prikupi sadržaj