Republika Srpska

Lisina

Planina Lisina kod Mrkonjić Grada jedinstven je prirodni rezervat u Republici Srpskoj, proglašen 1998. godine. Lisina je planina vulkanskog porijekla. Njen najviši vrh, Bandira, se nalazi na visini od 1467 metara.

Područje za upravljanje resursima "Univerzitetski grad"

Područje za upravljanje resursima Univerzitetski grad je zaštićeno prirodno dobro Republike Srpske. Nalazi se u Banjalučkom naselju Borik i zauzima površinu od 273.817 m2. Područje je zaštićeno od 2012. godine i nalazi se pod upravom Instituta za genetičke resurse pri Univerzitetu u Banjoj Luci.

Pećina Đatlo

Pećina Đatlo je pećina koja se nalazi na Koritskoj visoravni, ispod vrha Kobilja glava. Pripada općini Gacko u Republici Srpskoj. Dužina pećine je 1970 metara. Ova pećina je pod zaštitom Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske i proglašena je spomenikom prirode 2013. godine.

Vaganska pećina

Vaganska pećina je u neposrednoj blizini naselja Vagan, općina Šipovo, Bosna i Hercegovina. Smještena je na sjevernim padinama planine Vitorog, na 920 m n. v. Od Šipova je udaljena 15 km, a od magistralnog puta Šipovo – Kupres svega 300 metara.

Jama Ledana

Jama Ledana je speleološki objekat koji se nalazi na južnim padinama planine Bobija, opština Ribnik, Republika Srpska, BiH. Dubina jame je 180 metara. Jama Ledana je najveći ledeni podzemni objekat u Republici Srpskoj.

Pećina Rastuša

Pećina Rastuša nalazi se 12 kilometara sjeverozapadno od grada Teslića, na padini Hrnjeg brda, kod sela Rastuša. Nalazi se na 370 metara nadmorske visine. Rastuša je arheološki i paleontološki najistraženija pećina Republike Srpske.

Žuta Bukva

Žuta bukva je zaštićeni spomenik prirode u Republici Srpskoj. Nalazi se u zaseoku Stolići u selu Zaselje u opštini Kotor Varoš. Drvo žute bukve predstavlja jedinstveni varijetet Mezijske bukve. Postojanje žute bukve je do sada utvrđeno jedino na ovom lokalitetu.

Pećina Orlovača

Pećina Orlovača, poznata i kao Savina pećina, nalazi se na brdu Orlovača, zaseok Sinjevo u naselju Sumbulovac, općina Pale, Bosna i Hercegovina. Od magistralnog puta Sarajevo - Sokolac udaljena je 1 km. Proglašena je spomenikom prirode 2011. godine.

Studija energetskog sektora u BiH, Modul 13 - Okoliš

U aprilu 2008. godine predstavljena je Studija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, opsežan dokument u 18 knjiga, čiji ciljevi su pomoć u definiranju državne energetske strategije, integriranje BiH u regionalno tržište energije i potrebne investicije u ovaj sektor do 2020. godine.

Prikupi sadržaj