Federacija BiH

Građani Sanskog Mosta se protive izgradnji hidroelektrana na rijeci Sani

Građani Sanskog Mosta su poslali niz primjedbi na nacrt Prostornog plana Federacije BiH za period od 2008. do 2028.


Eko akcija podnijela prijavu inspekciji zbog Dive Grabovice

"Eko akcija" je prijavila nadležnoj inspekciji nelegalne radnje u Divi Grabovici - izgradnju ceste i eksploataciju prirodnih resursa.


Primjedbe "Eko akcije" na Nacrt prostornog plana FBiH

U okviru javne rasprave "Eko akcija" je dostavila primjedbe na Nacrt prostornog plana FBiH za period od 2008. do 2028. godine.

Novi prostorni plan FBiH predviđa potpuno uništenje kanjona Sane!

Novi prostorni planom FBiH za period od 2008. do 2028. je predviđeno da prelijepi kanjon Sane, između Ključa i Vrhpolja, bude potopljen izgradnjom hidroelektrane i da duž obronaka kanjona prođe trasa brze ceste.

Javna rasprava o Nacrtu prostornog plana Federacije BiH se završava 15. aprila

Nakon što je Predstavnički dom FBiH usvojio Nacrt prostornog plana FBiH za period od 2008. do 2028., Federalno ministarstvo prostornog uređenja je organizovalo javnu raspravu koja se okončava 15.4.2012. Nacrt Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008.-2028.


Novi zakon o šumama će uništiti zaštićena područja u Federaciji BiH?

Ukoliko novi Zakon o šumama za FBiH bude usvojen u sadašnjem obliku, većina  zaštićenih područja u FBiH će morati staviti ključ u bravu, a kreiranje budućih će biti praktično neizvodivo.

Prednacrt Zakona o šumama

Priprema novog zakona o šumama za Federaciju BiH je u toku. Pošaljite nam vaše komentare!

Nivo: 
FBiH
Datum: 
02/12/2011

Tri razloga protiv Shella u BiH

Već sam neko vrijeme upleten u pitanja zaštite okoliša u BiH i moram priznati da su neke stvari krenule nabolje. Istovremeno - situacija je daleko od idealne.


Hutovo blato opustošeno, vlasti šute

Dva dana nakon velikog požara koji je gotovo opustošio Park prirode Hutovo blato kod Čapljine, stanje je pod kontrolom. Požar je lokaliziran, ali su zbog jake bure vatrogasci i dalje u pripravnosti.


Prikupi sadržaj