Konjic

Kako u Bosni nestaje bosanski bor

Zašto smo na jednom od posljednjih mjesta u svijetu kada je u pitanju zaštita prirodne baštine i bioraznolikosti i dokle su nas dovele interesne veze raznih lobija i politike.


Zagađivač Trešanice je pronađen!

Kantonalni vodoprivredni inspektor podnio je Općinskom sudu za prekršaje iz Konjica zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog lica „P.N.“ Sarajevo, podružnica Konjic kao i protiv odgovorne osobe J.B. sa mjestom boravka u Sarajevu.


Ekološki incident na vodotoku Trešanice

U ranim jutarnjim satima, dana 10.03.2011. godine, građani Konjica ugledali su rijeku Trešanicu, pritoku Neretve koja protiče kroz grad, u novom ruhu: dno rijeke prekriveno sivo-bijelim slojem taloga. Nesumnjivo da je „neko“ pod okriljem noći istresao u rijeku talog, koji je vjerovatno kao nusproizvod nastao u tehnološkom procesu.


EKOLOŠKA VOLONTERSKA AKCIJA - MZ BIJELA, KONJIC - POZIV, SVIMA

NVO "Centar života" Konjic i NGG "Volonteri i prijatelji Konjica" pozivaju sve sugrađane Konjica, omladinu i nezaposlene, da se priključe volonterskoj ekološkoj akciji - pomoć u čišćenju otpada u MZ Bijela, općina Konjic.


Smeće nošeno bujicom vode stiglo do sela Bijela

Nedavne padavine na području konjičke općine, između ostalog, prouzrokovale su i odron dijela gradske deponije na lokalitetu Vrabač, a smeće nošeno bujicom vode stiglo je do sela Bijela.

- Ovo je katastrofalno. Ogromne su količine smeća uz obale, a ja imam problem i sa strujom i telefonom - kazao je Petar Andrić, koji živi u naselju Mladeškovići gdje je situacija i najteža.


Stotine hiljada kubika smeća iz deponije u naseljima

Ekološki incident pogodio je općinu Konjic. Usljed obilnih kiša podigao se vodostaj rijeka Ljuta i Bijela koje su stotine hiljada kubika smeća s konjičke deponije Vrabac u bujici nanijele u naselja, javlja Federalna televizija.


Kanjon Rakitnice

Rijeka Rakitnica, jedna od najvećih pritoka duboke rijeke Neretve, izdubila je između planina Bjelašnice i Visočice 26 kilometara dugačak, teško pristupačan i nevjerovatno lijep kanjon.

Dolomitično područje Vrtaljica

Šira okolina Konjica je područje sa posebnim vrijednostima biodiverziteta. Smješten na prelazu između sjevernih dijelova Hercegovine i planina koje čine južni obod sarajevske kotline, Konjic se najvećim dijelom nalazi na dolomitnoj geološkoj podlozi.

TIKA uložila 500.000 eura

Svečanim presijecanjem vrpce, predsjednik Turske uprave za međunarodnu saradnju i razvoj (TIKA) Musa Kulaklikaja, načelnik općine Konjic Emir Bubalo, dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta iz Sarajeva Mirsad Kurtović i turski ambasador u BiH Vefahan Ođak, otvorili su Centar za ribarstvo "Neretva" na Boračkom jezeru.


Obnova konjičke ćuprije i uništavanje čuda Neretve

Konačna rekonstrukcija davno porušenog otomanskog mosta u Konjicu, nagnala je poznatog bh. zaštitnika okoliša Tima Clancyja na alarmantna razmišljanja o našem odnosu prema Majci Prirodi u ovom dijelu BiH. I dok ponosno slavimo otvaranje mosta, zaboravljamo da ono što se dogodilo Konjicu i njegovoj okolini, u ekološkom smislu, u protekloj dekadi nije manje užasno od otimanja i grabeži u brutalnom ratu koji smo preživjeli. Šlag na tortu su ponovna nastojanja da se uzvodno od ovog grada izgradi brana na Neretvi, kojom bi se uništio i posljednji veći riječni tok u Evropi koji se može još uvijek podičiti sa nevjerovatnih 100km pitke vode.

Prikupi sadržaj