Bosanska Krupa

Za čistu Unu

Bosanska Krupa uz  Bihać  ima najveću odgovornost za zaštitu rijeke Une. Veliki broj projekata koji se radi u ovoj općini za cilj imaju očuvanje prirodne ljepote i  smanjenje stepena zagadjenja ove  rijeke  a jedan od takvih projekata upravo se realizuje na obali u Aleji Zlatnih ljiljana.


Suvajsko međugorje

Suvajsko međugorje se nalazi u općini Bosanska Krupa te je od općinskog centra udaljeno 17 kilometara. Ovo područje je bogato šumom i pašnjacima, te izvorima. Suvajsko međugorje je rezervat prirodnih predjela sa površinom od 50 hektara.

Smeće u kanjonu Une

Lijepa ideja, da se u kanjonu Une, između Bosanske Krupe i Bihaća, pored magistralnog puta naprave odmorišta, sa kojih bi se mogao posmatrati jedinstvena rijeka i njen prelijepi kanjon se pretvorila u svoju suprotnost: Umjesto pogleda na rijeku, putnike sada tu dočekuju prave deponije smeća.


Pomor ribe u Krušnici

U Bosanskoj Krupi su uspjeli nemoguće. Rijeka Krušnica, čiji je tok, od izvora do ušća u Unu, dugačak tek nekih 6 - 7 km, zagađena je. U Udruženju ribara "Krušnica" iz Bosanske Krupe sumnjaju da je voda zagađena nakon pokretanja rada separacije Rudnika boksita.Rijeka Krušnica nadaleko je bila poznata po izuzetno čistoj vodi i velikom ribljem fondu. Međutim, ovih dana počeo je pomor ribe u ovoj rijeci, flora je naglo promijenila izgled. U Udruženju ribara "Krušnica" iz Bosanske Krupe sumnjaju da je voda zagađena nakon pokretanja rada separacije Rudnika boksita, koji je privatizirao Stevo Orlović iz Srbije.

Na brani u gornjem toku Suvajčine nakuplja se voda i cjevovodom odvodi na separaciju gdje se upotrebljava za ispiranje rude. Brana je trošna, odvodni cjevovod improviziran a okolina neuređena. Na separaciji Rudnika posao se obavljala tehnologijom iz prošlog stoljeća.

- U posljednje dvije godine u Krušnicu smo pustili više od 11.000 komada ribe ali je danas prava rijetkost naići na neku od njih. Nestanak i pomor ribe u Krušnici poklapa se sa početkom rada separacije - kaže predsjednik Udruženja ribara Arif Badnjević.

Pomor riblje mlađi zabilježen je i u ribogojilištu preduzeća "Eko riba-Krušnica" koje je samo u posljednjem mjesecu, kako kaže direktor Hikmet Harbaš, izgubilo više od 20.000 komada riblje mlađi. Voda za ovo ribogojilišta zahvata se iz Krušnice.

Iz udruženja ribara traže hitnu intervenciju nadležne kantonalne i federalne inspekcije i najavljuju da će okupiti više od 500 svojih članova i organizovati protest pred kantonalnim institucijama, pogotovo što su upravo dobili koncesiju za korištenje rijeke Krušnice.

Analize u tuzlanskom institutu


Direktor Rudnika boksita Suljaga Alukić kaže da je njegovoj firmi stalo da se odagnaju sve sumnje da Rudnik zagađuje Krušnicu. Prema zahtjevu kantonalnog inspektora, već su angažovali institut iz Tuzle koji je uzeo uzorke i rezultati testiranje voda sa ovog područja na teške metale i sve druge moguće zagađivače očekuju se početkom slijedeće sedmice.


Kod Bosanske Otoke masna mrlja na rijeci Uni

Dana 09.09.2007 godine oko 18.00 casova nizvodno od Bosanske Otoke uocena je velika masna mrlja duzine oko dva kilometra. Ribocuvarska sluzba USR. Otoka - Bosanska Otoka je odmah obavjestila kantonalne inspektore. Na lice mjesta su izasli veterinarski i vodoprivredni inspektori te sa ribocuvarom uzeli uzorke vode koji su odneseni na analizu u kantonalni zavod za javno zdravstvo U.S.K-a. Rezultati analize ce ukazati o kakvom incidentu se radi te ukazati na moguceg pocinioca.

Hemikalija zagadila rukavac Une i izazvala pomor ribe

Una zagađena kemikalijama koje su došle iz gradske kanalizacije.


Prikupi sadržaj