Bihać

Ne dirajte magične vodopade Martin Broda!

Mehanizmi nastajanja sedrenih barijera, od kojih su sazdani vodopadi Martin Broda, su toliko delikatni da bilo kakva ljudska intervencija može dovesti do njihovog uništenja!

Plješevica

Lička Plješivica je izduženi planinski masiv – greben čiji se manji dio nalazi na granici sa Bosnom i Hercegovinom kod Bihaća. Pruža se u smjeru sjeverozapad-jugoistok u dužini 100 km od Plitvičkih jezera do izvora Zrmanje i dijeli Liku od Pounja. Istočne strmine Plješivice padaju u duboki kanjon gornje Une, a na zapadnoj strani su Koreničko, Lapačko, Kamensko i Krbavsko polje.

Smeće u kanjonu Une

Lijepa ideja, da se u kanjonu Une, između Bosanske Krupe i Bihaća, pored magistralnog puta naprave odmorišta, sa kojih bi se mogao posmatrati jedinstvena rijeka i njen prelijepi kanjon se pretvorila u svoju suprotnost: Umjesto pogleda na rijeku, putnike sada tu dočekuju prave deponije smeća.


JP Nacionalni park Una: Zbog čega se kaska u mjestu?

Iako je Dom naroda Parlamenta FBiH prije godinu i po usvojio Prijedlog zakona o Nacionalnom parku Una, čime je utemeljen treći nacionalni park u BiH, dosta toga nije urađeno da zaživi novo javno preduzeće, koje bi i nosilo ime NP Una.


O grant sredstvima za prikupljanje otpadnih voda u Bihaću

Federalna vlada je, nakon razmatranja, usvojila Informaciju Federalnog ministarstva finansija o grantu njemačke banke KW iz Frankfurta za projekat „Tretman prikupljanja otpadnih voda Bihać“. Vrijednost granta je 17,5 miliona eura koje će FBiH usmjeriti Agenciji za izvođenje projekta, odnosno općini Bihać.


Uništenje Kostelskog slapa

Graditelji su na putu da unište i predivni Kostelski slap na Uni nizvodno od Bihaća, na samom ulazu u nekada zaštićeni kanjon Une. Neposredno uz slap je niklo cijelo naselje sa višespratnicama. Naravno, sva kanalizacija iz ovog naselja će završiti u rijeci Uni.
Da li su ovi objekti dobili građevinsku dozvolu i ako jesu, ko im je izdao?
Zašto nijedno od mnogobrojnih udruženja za zaštitu rijeke Une nije reagovalo?


Prikupi sadržaj